tisdag, februari 22, 2005

Systemet avskedar 50 mutmisstänkta – pinsamheterna fortsätter

Systembolaget avskedar de 50 mutmisstänkta som fortfarande är anställda. Verkställande direktören Antira Steen har sagt att man inte tänker vänta med avskedandena till dess domstolen har gjort sitt utslag.

Vi har lite svårt att förstå hur det här fungerar. Man avskedar alltså den personal som är mutmisstänkt. Är inte det att döma någon i förväg? På vilka grunder avskedas de? En misstänkt är väl just bara misstänkt, och tills dess att en fällande dom sker är väl personen ansedd som oskyldig. Eller anser sig Systembolaget mer kompetent än domstolen och kan förutsäga dess utslag? Vad händer om någon blir frikänd?

Läs tex i Forbes, och Forbes och i The Local

Vi fick också nyligen en väldigt lång pressrelease med titeln ”Systembolaget välkomnar åtal”. Det är den mest omfattande text vi fått som information någon gång från Systembolaget och är i tonen nästan jublande över att de mutmisstänkta nu ska sättas dit. ”Det är tillfredställande att åtal nu äntligen väcks.” säger VD Steen. Vidare säger Steen ” För Systembolaget är märkesneutraliteten en överlevnadsfråga. Därför är kampen mot alla former av korruption så viktig.” Vi ser framför oss nästa besök i butiken: ”Konsumenten: Vad ska jag välja för vin till min fiskgratäng med räkor? Expediten: Jag tror att något av våra 2834 vita viner kanske skulle passa bra”. Eller vad är neutralitet? Vin handlar ju trots allt om subjektivitet, tyckande och personlig smak och hur ska en stackars systembolagsanställd då kunna vara märkesneutral?

Men det mest märkliga är dock Systembolagets egen totala avsaknad av ansvar. Man har ett företag som i stor utsträckning skulle kunna kallas genomruttet (enligt sättet det beskriver sig självt tex.). Att det blivit så måste i stor utsträckning bero på företagskulturen och därmed företagsledningen. Hur kan då företagsledningen helt två sina händer från sitt eget ansvar?... Tänk oss ett hypotetiskt t.ex. Ericsson där man upptäcker tusentals mutkolvar i organisationen. Hade det varit acceptablet att företagsledningen helt enkelt säger ”Nämen det är minsann inte vårt fel. Det är helt enkelt bara mina omoraliska anställda”? Skulle Svanberg & co. kunna helt enkelt bara skylla på sina underställda?

Se vidare Systembolagets presswebb (Klicka tex på Pressmeddelanden i högerspalten)

”Om monopolet försvinner kommer sortimentet att utarmas” – Monopol till marknadsekonomi: exemplet i Alberta

Argumentet om att sortimentet kommer att utarmas om monopolet försvinner hör man ofta. ”Dagligvaruhandeln kommer att ta över allt och de kommer bara att ha fem sorter.” Det är ju ett argument som vi tycker är svårt att tro på. Är sortimentet så uselt i England, Danmark eller Tyskland till exempel? Själva kan vi jämföra med vår specerihandel på hörnet (eftersom vi bor i ett land utan monopol). Vår ”Ica” (Monoprix, som den heter) har ett alldeles utmärkt urval. Allt från viner för några euro till någon enstaka Petrus och Yquem

Även mycket intressant är att titta på ett exempel i Kanada. I större delen av Kanada är det ett monopol. I en av provinserna, Alberta, bestämde man sig för ett femtontal år sedan att sluta med monopolet. Många hade samma farhåga. Att sortimentet på 5.000 produkter som fanns på monopolet snabbt skulle minska till en bråkdel. Vad som hände var att de 5.000 referenserna ökade till 16.000. Vad man dessutom gjorde var att införa en regel som sa att dagligvaruhandlarna inte fick sälja i samma lokaler som man säljer mat i. Därför blev dessa tvungna att bygga speciella vinbutiker och därmed konkurrera på mer jämn spelplan jämfört med nya och oberoende vinhandlare. Vilket också ledde till mer arbetstillfällen. Allt enligt uppgift från Wayne Henuset i Kanada, som visserligen är part i målet eftersom han är en av de nya och frodande vinhandlarna i Alberta.

Svenska importörer föredrar monopol? Det ger dem mer vinst?

Vi deltog nyligen i en konferens kalla WineEvolution arrangerat av Skalli & Rein – en fransk vinkonsultfirma (http://www.wineevolution.com/). En av presentatörerna, som var inbjuden för att ge en bild av den skandinaviska marknaden, var en hög chef från en av de allra största nordiska importörerna. Vi blev ganska häpna när vi hörde en del av vad han sa. Till exempel, utan att citera ordagrant: ”Om monopolen försvinner kommer importörernas marginaler att minska.” Jo det är klart, dagens skyddade marknad kommer att försvinna, så man får jobba mer. Eller ”Det är bättre både för konsumenterna och producenterna om monopolet blir kvar.” Tja, det är säkert bättre för de producenter som är etablerade hos monopolen – men vet ju vad man har och slipper konkurrens. Men för alla andra då? Och för konsumenten? Kanske har det att göra med rädslan för ökad konkurrens... Men framför allt är det märkligt att höra en företagsledare, som man skulle förmoda tror på en marknadsekonomi, förespråka ett monopol.

Nya regler om alkoholreklam – svenskar myndiga först vid 25?

Som vi tidigare nämnt infördes 1 januari nya regler för (mot?) alkoholreklam, i korthet: den får inte riktas till personer under 25, annonser måste innehålla varningstext, man får endast visa råvaran och förpackningen, får inte strida mot ”god sed” (?) osv. Vi läser i kollegan Vinbladet.dk att Niklas Sessler, redaktör för Bonniers Allt om Vin, säger att man inte tar emot prenumerationer från personer under 25 år. Vi trodde först att det var ett aprilskämt (!), men kanske inte ändå. Men borde inte det räknas som diskriminering? Att särbehandlas pga sin ålder (hudfärg, tro, dialekt etc) är väl diskriminering? Som Vinbladet säger: När blir svenskar vuxna?

Absolut slår rekord igen

För nionde året i följd ökade försäljningen av Absolut. Man sålde 2004 76 miljoner liter, en ökning med 5%. Absolut produceras av V&S Vin & Sprit som ägs av staten. Man undrar hur dessa ”framgångar” med försäljningen kan förlikas med den svenska regeringens folkhälso-mål att minska alkoholkonsumtionen... Aningen schizofrent kanske?

Monopolet och Systemet

En precisering kan kanske vara på sin plats. Våra synpunkter på monopolet är inte i sig en kritik mot Systembolaget AB. ”Systemet” har ett uppdrag av staten och sköter det efter bästa förmåga (får man förmoda). Det är nog inte ett lätt jobb.

Systembolaget har ett stort sortiment (även om det visst finns butiker på öppna marknader som har ett jämförbart sortiment) och kanske en effektiv logistik osv. Det är inte det som är kärnpunkten i kritiken av monopolet. Vare sig Systemet gör ett fantastiskt jobb eller ett uselt jobb så är vi kritiska mot alkoholmonopolet. Det är två olika saker faktiskt.

Sen är det klart att man kan ha synpunkter på Systemet också, både som butik och som en av yttringarna av monopolet.

Introduktion till monopol-bloggen

I den här experimentella bloggen finns synpunkter och debatt om det svenska alkoholmonopolet. Bloggen är ett experiment och om det inte fungerar tar vi bort den.

Bloggen är ingen ”officiell” BKWine-publikation, även om det är vi som gör BKWine (till skillnad från den ”officiella” siten www.bkwine.com och nyhetsbrevet BKWine Brief - http://www.bkwine.com/bkwine_brief/bkwine_brief.htm).

I bloggen kan vem som helst kommentera de saker vi skriver om ”monopolet”. Kanske kan det leda till lite konstruktiv debatt.

Våra grundtankar är i korthet dessa:

  • * I grunden är ett monopol odemokratiskt (inte bara ett alkoholmonopol). Därför bör man undvika monopol om det inte finns tungt vägande skäl för att ha det
  • * Monopolet fyller inte längre sin uppgift och bör upphöra. Argumenten emot monopolet överväger.
  • * Det enda som kan motivera att vi har ett monopol är folkhälsoargumentet och det tror vi är överspelat
  • * Andra argument för monopolet (”det är bra att kunna köpa exklusivare viner i Säffle med bara en dags leveranstid”, ”tack vare monopolet/Systemet slipper vi en massa skräpviner i Sverige”, ”det är ju bra att exklusivare viner inte kostar så mycket i Sverige tack vare att vi har ett monopol” osv) är både felaktiga och dessutom irrelevanta. Varför ska svenska skattebetalare subventionera det, om det nu vore sant?
  • * Konsumenterna skulle gagnas av att monopolet upphör: bättre service, större totalt urval, och sannolikt även lägre priser


I bloggen kommer vi att publicera både nyheter och synpunkter som rör monopolet och uppmuntrar alla att bidra med sina synpunkter.