onsdag, december 30, 2009

Gårdsförsäljning av vin leder till ökat fylleri, klargör IOGT-NTO

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/gardsforsaljning-av-vin-leder-till-okat-fylleri-klargor-iogt-nto/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

fredag, december 11, 2009

Kanske finns det hopp, eller, Den svenska alkoholpolitikens misslyckande – igen

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/kanske-finns-det-hopp-eller-den-svenska-alkoholpolitikens-misslyckande-igen/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

lördag, december 05, 2009

Smussla med alkoholen bakom stängda dörrar! Så får vi färre alkoholproblem.

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/smussla-med-alkoholen-bakom-stangda-dorrar-sa-far-vi-farre-alkoholproblem/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::