måndag, april 17, 2006

Är systemet (monopolet) framgångsrikt?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/ar-systemet-monopolet-framgangsrikt/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

3 kommentarer:

Anonym sa...

Låt oss göra ett tankeexperiment: Du vill visa att detaljhandelsmonopolet är en dålig idé. Du redovisar komsumtionsstatistik i ett diagram. De första fem datapunkterna omfattar 40 år och sedan är det ett år mellan datapunkterna. Det ger en illusion av en ständigt stigande konsumtion sedan decennier. Har du gjort ett bra jobb?

Per & Britt sa...

Bäste Anonym,

Jag presenterade statistiken precis som den publicerades i OECDs dokument. Från en ”renlärig” statistisk/vetenskaplig synpunkt är det förvisso olämpligt att byta skala i ett och samma diagram. Det håller jag med om, men jag valde att följa källmaterialet.

Är man läskunnig är det ju dock lätt att se vad diagrammet visar.

Nu gör det ingen skillnad i sak. Resultatet är detsamma. Konsumtionen i Sverige gick upp med 46% mellan 1960 och 2003. Och efter 2003 har den gått upp ytterligare till ca 10 liter per person och år.

Vad är ditt sakargument?

Hur kan man argumentera för att den svenska alkoholpolitiken är framgångsrik med ett sådant resultat?

Peder sa...

Det som är ganska roligt att dom flesta som kommenterar artiklar och tycker vi ska ha kvar monopolverksamhet av hälsoskäl ofta saknar sakargument och besvarar inte frågorna man ställer dom.

Men det är någon slags IOGT-NTO dröm dom har, att allt blir bättre genom att ha kvar monopolet. Jag gillar IOGT-NTO och AA mfl men tror inte på visionerna visa har av att försvåra eller förbjuda.