söndag, augusti 14, 2005

Monopolet avskaffas: Bättre service och större urval, 1,2 miljarder kronor extra till staten – enligt expertrapport beställd av staten

Ontario har idag ett monopol liknande det i Sverige (kontrollerat av Liquor Control Board of Ontario - LCBO). På uppdrag av myndigheterna har en expertpanel just gjort en utredning om monopolets framtid och dragit slutsatsen att i stort sett alla skulle dra fördelar av att monopolet upphörde. Så här sriver ordföranden i expertgruppen, John Lacey, i inledningen till rapporten som levererades i juli i år:

”Dagens system är oflexibelt och det finns många anomalier och orättvisor. Om vi skulle skapa ett system från början idag så skulle ingen skapa något som liknar det vi har.
... Det uppdrag som vi fick bestod i att utreda om det alkoholdryckessytem vi har ger mesta möjlig nytta och fördelar till Ontarios befolkning. Det gör det inte. Statens övergripande målsättning är idag samma som 1927 – att minska riskerna för skador orsakade av alkoholdrycker.
... Vår slutsats: om vi vill försäkra oss om att ha ett system för försäljning och användande av alkoholdrycker som tar sitt social ansvar är det inte nödvändigt för staten att själv äga och driva detaljist- och grossitsförsäljning. I 21:a århundradet kan staten värna om allmänhetens väl minst lika bra, om inte bättre, med moderna regelsystem, som till exempel prispolitik och aktiva åtgärder
... Monopol blockera ekonomiska mervärden och en marknad utan konkurrens undertrycker innovation och värdeskapande, vilket resulterar i att inkomster blir ”lämnade för vinden”. Vi anser att detta mervärde och dessa inkomster, som vi uppskattar till mer än $200 miljoner (1,25 mdr SEK) per år, borde komma medborgarna i Ontario tillgodo.
... Vi är helt eniga i vår rekommendation att staten bör skapa en reglerad marknad, öppen för konkurrens, vilket skulle utöka utvecklingsmöjligheterna för producenter, skulle öka konsumenternas valmöjlighet och service, befria staten från den kommersiella risk man löper idag och inbringa ökade intäkter till staten – allt under det att det sociala ansvaret står fast skyddat.
... Vi uppskattar, lågt räknat, att, efter en övergångsperiod, denna plan skulle inbringa till staten ytterligare inkomster på $200 miljoner jämfört med de intäkter staten idag får från alkoholdryckssystemet.
... Efter 78 år är det hög tid att göra något.
... Jag avslutar med vad jag anser är skulle bli resultatet av våra rekommendationer:
- 1.- Konsumenterna skulle få bättre service och större urval/valmöjligheter och skulle åtnjuta fördelar av en konkurrensutsatt detaljistmarknad,
- 2.- Staten skulle befria sig från den investeringsrisk man idag löper och skulle öka sina inkomster,
- 3.- Ontario skulle även fortsättningsvis dra fördelarna av en socialt ansvarsfull politik på området, och
- 4.- De idag existerande kommersiella orättvisorna skulle i allt väsentligt ha blivit åtgärdade.
(undertecknat)
John Lacey, ordförande”

Du hittar hela rapporten här: http://www.beveragealcoholreview.on.ca/

Vad tycker du?

onsdag, augusti 03, 2005

Systembolaget sparkar ut vissa av de mutmisstänkta leverantörerna

Enligt Ekot och Svenska Dagbladet har Systembolaget bestämt sig för att vidta åtgärder mot vissa av de mutmisstänkta leverantörerna. Det gäller VinTrädgårdh, som blir helt utesluten som leverantör, samt Philipsson & Söderberg och Åkesson, vilka endast får vissa av sina produkter blockerade.

Beslutet baseras på information från förundersökningen i mutprocessen. Det är alltså inte baserat på några fällande domar i domstol.

Går man inte händelserna i förväg? Igen – precis som när man avskedade de mutmisstänkta anställda utan att deras skuld eller oskuld hade avgjorts i domstol?

Systembolagets advokat, Jakob Melander, säger enligt Ekot: ”Om det senare visar sig den individuella handlingen inte innebär en bestickning eller muta kanske inte har så stor betydelse. Den här typen av agerande är i vilket fall ett brott mot de avtal som gäller mellan Systembolaget och dess leverantörer”.

”Kanske inte har så stor betydelse”... Nehej. Intressant. Och eftersom det har att göra med interna avtal kan ju ingen utomstående veta riktigt vad det rör sig om i alla fall.

Kan också inte låta bli att undra vilka av Philipsson & Söderbergs och Åkessons produkter det kommer att drabba. Har man bedömt att vissa produkter har fått mer mutfördelar än andra i deras sortiment? Eller har man bara valt att slumpmässigt straffa vissa av de vinproducenter som arbetar med PS och Åkesson?

Man kan ju också notera att andra misstänkta leverantörer i muthärvan inte drabbas av dessa bestraffningar. Till exempel statsägda V&S Vin & Sprit AB, där fem personer är inblandade i mutskandalen. Undrar varför. Läs på Ekot här.

Visst är det beklagansvärt om mutor förekommit på det sätt som utredningen pekar på. Men mest sorgligt är i alla fall Systembolagets agerande i härvan.

Men det finns ju ett enkelt sätt att undvika att sånt sker och att det upprepas: slopa monopolet.

Läs på Svenska Dagbladet här

Och läs och lyssna på webradio på Ekot här

Ett inlägg från en läsare

Ett inlägg från en läsare:

-------

Hej BKWine!

Bra att ni är kritiska till monopolet och Systembolagets hantering av vinsortimentet!

Mina frågor och synpunkter är följande:

SORTIMENTET
Varför behandlas beställningssortimentet så styvmoderligt? Varför så lite information på internet? Varför inte låta leverantörerna själva komplettera informationen på internet? Varför finns inte uppgift om leverantör och leverantörens adress, telefon, e-mail och hemsida? Varför kan man inte beställa via internet, de praktiska problemen går säkert att lösa om bara viljan finns? Varför kan man inte få fram uppgift om årgång vid sökning på internet? Man ser t.ex. inte om den nya årgången har kommit till butiken eller ej!

VINKÄLLARBUTIKER
Varför inte fler vinkällarbutiker? I Göteborg lär det komma en, men det verkar trögt! Detta är för mig en mycket viktig fråga! Tänk om det bara fanns en typ av butik för t.ex. mat, den statliga matbutiken. Jag vill ha en specialbutik för vin, nära mig, med kunnig och intresserad personal, med ett stort utbud av viner, gamla årgångar såväl som nya!

MONOPOLET
Varför inte tillåta "fri försäljning" i "specialbutiker" för vin av lite finare och dyrare snitt. Ingen tror väl att missbrukare köper vinflaskor som kostar 150 kr? Det finns alltså inget motiv för att inte tillåta sådana specialbutiker! Åldersgränsen skall givetvis kontrolleras som vanligt, annars dras tillståndet in!

Hälsningar
Ragnar Jönsson

tisdag, augusti 02, 2005

Alkohol är till för att bli full, enligt Systembolagets propagandakampanj IQ-Initiativet

På semestern i Sverige häromveckan hade vi tillfälle att se lite av vad Systembolagets nya propagandakampanj ”IQ-Initiativet” består av.

Vi såg två olika reklam-TV-inslag (kan inte varit billigt!), t.ex. ett om en skola där föräldrarna gemensamt har bestämt sig för att inte ”förse” sina barn med alkohol när de är för unga. Man kan ju tycka att det hör till en förälders normala ansvar att inte ”langa” och att lära sina barn en bra attityd till vin och sprit – utan att Systembolaget ska behöva ”hjälpa” föräldrarna med det.

Men det mest besynnerliga var ett helt annat budskap i reklamfilmen: Hela propagandafilmen genomsyrades av att vin och sprit framför allt är till för att man ska bli full. Ur propagandafilmen: ”Det är ju bättre att man tar sin första riktiga fylla när man är 18/19 än när man är 14...”. Är det verkligen ett vettigt budskap att sprida på TV? Hur kan man tro att barn och ungdomar ska växa upp med en ”intelligent” attityd till vin och sprit om till och med Systembolaget bidrar till attityden att alkohol är i första hand till för att bli full?

Du kan se propagandafilmen på IQ-Initiativets web-site: www.iq.se.