lördag, maj 28, 2011

Alkohol och tobak, och förvirrade (egenkära?) politiker

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/alkohol-och-tobak-och-forvirrade-egenkara-politiker/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

söndag, maj 08, 2011

"Markant färre fulla konfirmander"

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/markant-farre-fulla-konfirmander/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::