lördag, december 31, 2005

LO: Mångfald eller monopol?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/lo-mangfald-eller-monopol/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

onsdag, december 21, 2005

Får underåriga köpa alkohol på Systemet?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/far-underariga-kopa-alkohol-pa-systemet/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Får man göra det lättare att handla på Systembolaget?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/far-man-gora-det-lattare-att-handla-pa-systembolaget/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Är vin billigt i Sverige?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/ar-vin-billigt-i-sverige/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Dear Mr B reagerar

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/dear-mr-b-reagerar/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

måndag, december 19, 2005

Fällande domar i mutskandalen

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/fallande-domar-i-mutskandalen/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

torsdag, december 01, 2005

Dags att införa genetisk motbok?

Det argumenterar i alla fall en skribent för i en rapport kallad ”Totalkonsumtionsteorins förfall och den genetiska motboken”. Rapporten konstaterar visserligen att dagens alkoholpolitik är misslyckad. Kärnpunkten i dess eget förslag är ett återinförande av motboken, fast i ny version kallad genetisk motbok.

Några citat: ”Det kanske är skadereduktion som är den framkomliga vägen, och då söker sig tankarna tillbaka till motboken. [...] Med billiga och enkla gentester kan anlag för alkoholism upptäckas och därmed alkoholinköpen stoppas. [...] En genetisk motbok skulle fungera så att envar som vid mogen ålder (säg 18 år) önskar köpa alkohol måste genomgå ett genetiskt test för att bedöma risken för alkoholism. De som inte har några anlag för det får en full ranson, de som har ökad risk får mindre och de som har tillräckligt hotfull genkarta bör inte få köpa något alls”. Jodå, det står faktiskt så. Jodå, det är 2005. Här finns hela rapporten. Vad tycker du? Kommentera i monopol-bloggen!

Rapporten: www.eudoxa.se

Romanée Conti skapar ”rusning” på Systemet

Systembolaget lanserade en Romanée Conti 2002 i november, som kostade 13.495 kronor (28 flaskor=377.860kr). Enligt uppgifter i pressen orsakade det köer en hel dag före vinet släpptes därför att dagspriset utomlands ligger mycket högre. En del bedömare menar att marknadspriset ligger på det tredubbla. Med andra ord, Systembolaget subventionerar indirekt lyxkonsumtionen med tre-kvarts miljon genom att sälja vinerna under marknadspris.
Är det det som vi ska ha monopolet till? Vad tycker du? Tyck till i monopolbloggen!
www.aftonbladet.se
www.expressen.se