torsdag, december 01, 2005

Dags att införa genetisk motbok?

Det argumenterar i alla fall en skribent för i en rapport kallad ”Totalkonsumtionsteorins förfall och den genetiska motboken”. Rapporten konstaterar visserligen att dagens alkoholpolitik är misslyckad. Kärnpunkten i dess eget förslag är ett återinförande av motboken, fast i ny version kallad genetisk motbok.

Några citat: ”Det kanske är skadereduktion som är den framkomliga vägen, och då söker sig tankarna tillbaka till motboken. [...] Med billiga och enkla gentester kan anlag för alkoholism upptäckas och därmed alkoholinköpen stoppas. [...] En genetisk motbok skulle fungera så att envar som vid mogen ålder (säg 18 år) önskar köpa alkohol måste genomgå ett genetiskt test för att bedöma risken för alkoholism. De som inte har några anlag för det får en full ranson, de som har ökad risk får mindre och de som har tillräckligt hotfull genkarta bör inte få köpa något alls”. Jodå, det står faktiskt så. Jodå, det är 2005. Här finns hela rapporten. Vad tycker du? Kommentera i monopol-bloggen!

Rapporten: www.eudoxa.se

Inga kommentarer: