onsdag, maj 25, 2005

Systembolaget startar nytt propagandabolag för 100 miljoner kronor

Systembolaget har just lanserat ett nytt propagandabolag kallat IQ-Initiativet (obs: uttalas inte ”icke-initiativet”). Man investerar 100 miljoner kronor under fem år för att ägna sig åt propaganda för att få svenska folket att dricka "intelligentare". Man kommer bl.a. att använda sig av TV-reklam och en ny webb-site. Där kan allmänheten komma med förslag om vad man kan göra för att minska alkoholkonsumtionen och berätta om exempel på intelligent drickande. På så sätt ska vi alltså få oss till livs hur vi bör bete oss när vi dricker, enligt Systembolaget. Den danska vinpublikationen Vinavisen.dk var först med ett förslag: ”att svenska staten skulle minska produktionen av vodka som ändå smakar mest ingenting utan framför allt syftar till att berusa (och att berika svenska staten)”. Man kan ju undra varför Systembolaget ska ägna sig åt detta istället för den myndighet som är ansvarig för folkhälsofrågor. Tja, är det någon som ser logiken? 350 miljoner för att göra mer vodka, 100 miljoner för att tala om för svenskar hur man ska dricka...

tisdag, maj 24, 2005

Svenska statens vingård, Domaine Rabiega, ska säljas

Den i Sverige världsberömda vingården Domaine Rabiega ska säljas. Gården är på 10 hektar och gör ett flertal olika viner. Lars Torstensson, vinmakaren, är ju känd för att experimentera friskt. Anledningen till försäljningen är att man på Vin & Sprit anser att det inte längre stämmer överens med strategin... Torstensson säger i Dagens Industri att priset ännu inte är klart men att det säkerligen kommer att vara mycket högre än när gården köptes 1986. Fast det är ju egentligen bara intressant om man vet hur många miljoner som V&S har investerat i Rabiega. Man får ju intrycket att den inte drivits på rent kommersiella villkor, i motsats till sina grannar utan statliga bengar bakom ryggen. Läs mer i DI

Kanadensiska förlag protesterar mot monopolets gratistidning

I monoplets affärer i Kanda delar man ut en gratistidning som heter Food & Drink. Tidningen är så populär (prisvärd?) att den blivit Kanadas 10e största tidning. Representater för privata förlag har nu börjat protestera mot situationen. Man (Mark Jamison) säger: ” "This is a situation where a government agency is offering a service that's subsidized. Our magazines cannot be subsidized. We have to break even or be profitable. It's very unfair and we think the government shouldn't be in the business of competing with its own citizens." Kanske något för Bonnier att fundera over?

Om monopolet i Phladelphia

The Phiadelphia Enquirer har tillägnat den svenska alkoholpolitiken en artikel: ” EU realities push Sweden to relax liquor laws”
http://www.philly.com/mld/inquirer/news/nation/11565599.htm

söndag, maj 15, 2005

Svenska staten investerar 360M kr i utökad spritproduktion: +22M liter vodka hos V&S

Statsägda V&S Group (Vin & Sprit) ska bygga en ny spritfabrik i Århus, enligt Vinavisen.dk. Man har just startat byggandet som beräknas kosta 360 miljoner kronor. Produktionskapaciteten ska bli 22 miljoner liter Absolut vodka per år. Intressant parallell till statens ambitioner att minska alkoholkonsumtionen (m.h.a. tex en investering av, jämförelsevis måttliga 100 miljoner kronor över 5 år i ett nytt propagandabolag, som vi berättat tidigare). Hur får politikerna och monopolförespråkarna ihop den ekvationen?

lördag, maj 14, 2005

Mindre än hälften av alla alkoholdrycker säljs av Systembolaget

Mindre än hälften av alla alkoholdrycker säljs av Systembolaget

Råkade hitta lite statistik på monopolets (Systembolagets) försäljning jämfört med den totala konsumtionen. Det visar sig att Systembolaget står för 49% av den totala konsumtionen i Sverige. Resten, dvs majoriteten av det som konsumeras (51%), bärs hem när man reser, säljs på restauranger mm. Kanske ytterligare ett skäl till att ställa sig frågan vad det är för vits med att ha kvar monopolet? Så här ser siffrorna ut:
  • Systembolaget: 49% (46%)
  • Resandeinförsel: 21% (26%)
  • Restaurang: 11% (11%)
  • Livsmedelsbutiker (folköl): 8% (7%)
  • Smugglad: 7% (8%)
  • Hemtillverkat: 3% (4%)
(För 2003, källa: Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen SOU 2004:86 sid 74 / SoRAD, Systembolaget, Statens Folkhälsoinstitut, inom parentes SoRADs preliminära siffror för 2004. Avrundningar gör att det inte adderar till 100%. Siffrorna innefattar öl (stark & folk), vin och sprit)

I Finland har detaljhandelsföreningen propagerat för att man ska slopa det finska monopolet med hänvisning just till att Alko (Finlands motsvarighet till Systembolaget) står för en minoritet av konsumtionen i Finland (BKWine Brief 20). När ska svenska detaljhandlarna börja bry sig?

Monopol-bloggen pa din sida

Monopolet i Sverige ? Systembolagets vara eller ej


Endast för html-fantaster...:

Tycker du att monopol-bloggen är intressant? Gif:en ovan kan du sätta på din sida om du vill. Den innehåller de senaste rubrikerna i monopol-bloggen. Så här gör du:

Kopiera den här texten i HTML-koden på sidan där di vill ha gif:en:OBS: Du måste se till att det endast är textsträngen som kopieras.

Om du bara vill ha en ”feed” från monopol-bloggen så finns det kod för det i högra kolumnen.

Kronstam om monopolet: Goddag yxskaft

I DN skriver man om en “utfrågning” av Bengt-Göran Kronstam, deras vinskribent och en av de stora “vinguruarna” i Sverige.

Han tillfrågades: ” Vad tycker du om monopolet i Sverige?”

Kronstam svarar: ”Systemet är en fantastisk institution, men de uppfyller inte de krav som jag som konsument ställer. Till exempel borde man kunna handla på internet. Det är viktigt att bevaka Systemet eftersom de är "ensamma" på marknaden.”

Ganska lamt för en av de mest inflytelserika personerna i vinsverige.

Kanske har Kronstam svårt att skilja på saker och ting. ”Monopolet” är ett politiskt beslut om att vi ska ha monopol på försäljning av alkohol till konsument i Sverige. ”Systemet” är inte ”monopolet” utan bara det sätt som staten valt att förse konsumenter med alkoholdrycker. Om Systemet är fantastiskt eller inte rättfärdigar inte att ha ett monopol.

Kan inte låta bli att undra varför Kronstam inte vågade säga vad han tycker om monopolet...

måndag, maj 09, 2005

Bättre än Monopol? – Propagandabolag...

Systembolaget lanserar den 10 maj ett nytt initiativ för att, som man säger, ”bidra till ett intelligentare förhållningssätt till alkohol” (kan nog behövas både externt och internt). Man bildar ett nytt dotterbolag för detta och avsätter 100 miljoner kronor över fem år...

Säkerligen ett bättre sätt att främja folkhälsan än att behålla ett förlegat monopol.

Man säger vidare: ”Syftet är att skapa nytt fokus i alkoholfrågan genom att få fler människor att fundera över attityder och beteenden kring alkohol, något som på sikt ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen och därigenom också alkoholskadorna”.

Inte lätt att förstå vad detta betyder idag. Vi får veta mer 10 maj när verkställande direktören Anitra Steen (som även leder arbetet för att rensa upp sin organisation från mutor) berättar för pressen.

Men hade det inte varit naturligare att initiativet hade letts av den myndighet som är ansvarig för folkhälsofrågor istället för av det bolag som är ansvarigt för att sälja alkoholhaltiga drycker?