måndag, maj 09, 2005

Bättre än Monopol? – Propagandabolag...

Systembolaget lanserar den 10 maj ett nytt initiativ för att, som man säger, ”bidra till ett intelligentare förhållningssätt till alkohol” (kan nog behövas både externt och internt). Man bildar ett nytt dotterbolag för detta och avsätter 100 miljoner kronor över fem år...

Säkerligen ett bättre sätt att främja folkhälsan än att behålla ett förlegat monopol.

Man säger vidare: ”Syftet är att skapa nytt fokus i alkoholfrågan genom att få fler människor att fundera över attityder och beteenden kring alkohol, något som på sikt ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen och därigenom också alkoholskadorna”.

Inte lätt att förstå vad detta betyder idag. Vi får veta mer 10 maj när verkställande direktören Anitra Steen (som även leder arbetet för att rensa upp sin organisation från mutor) berättar för pressen.

Men hade det inte varit naturligare att initiativet hade letts av den myndighet som är ansvarig för folkhälsofrågor istället för av det bolag som är ansvarigt för att sälja alkoholhaltiga drycker?

Inga kommentarer: