lördag, maj 14, 2005

Mindre än hälften av alla alkoholdrycker säljs av Systembolaget

Mindre än hälften av alla alkoholdrycker säljs av Systembolaget

Råkade hitta lite statistik på monopolets (Systembolagets) försäljning jämfört med den totala konsumtionen. Det visar sig att Systembolaget står för 49% av den totala konsumtionen i Sverige. Resten, dvs majoriteten av det som konsumeras (51%), bärs hem när man reser, säljs på restauranger mm. Kanske ytterligare ett skäl till att ställa sig frågan vad det är för vits med att ha kvar monopolet? Så här ser siffrorna ut:
  • Systembolaget: 49% (46%)
  • Resandeinförsel: 21% (26%)
  • Restaurang: 11% (11%)
  • Livsmedelsbutiker (folköl): 8% (7%)
  • Smugglad: 7% (8%)
  • Hemtillverkat: 3% (4%)
(För 2003, källa: Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen SOU 2004:86 sid 74 / SoRAD, Systembolaget, Statens Folkhälsoinstitut, inom parentes SoRADs preliminära siffror för 2004. Avrundningar gör att det inte adderar till 100%. Siffrorna innefattar öl (stark & folk), vin och sprit)

I Finland har detaljhandelsföreningen propagerat för att man ska slopa det finska monopolet med hänvisning just till att Alko (Finlands motsvarighet till Systembolaget) står för en minoritet av konsumtionen i Finland (BKWine Brief 20). När ska svenska detaljhandlarna börja bry sig?

Inga kommentarer: