söndag, december 30, 2007

Kafka? Privatimport ”föreslås” tillåten enligt svensk myndighet…

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/kafka-privatimport-foreslas-tillaten-enligt-svensk-myndighet/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

fredag, december 14, 2007

Högsta Domstolen upphäver tullens vinbeslag

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/hogsta-domstolen-upphaver-tullens-vinbeslag/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

torsdag, december 06, 2007

Ny leverantör lovar laglig hemleverans av vin – och ”vinprenumeration”

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/nyheter/ny-leverantor-lovar-laglig-hemleverans-av-vin-och-vinprenumeration/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Hur kan det vara möjligt att sälja vin direkt hem till konsumenten i Sverige?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/hur-kan-det-vara-mojligt-att-salja-vin-direkt-hem-till-konsumenten-i-sverige/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::