lördag, december 31, 2005

LO: Mångfald eller monopol?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/lo-mangfald-eller-monopol/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

onsdag, december 21, 2005

Får underåriga köpa alkohol på Systemet?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/far-underariga-kopa-alkohol-pa-systemet/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Får man göra det lättare att handla på Systembolaget?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/far-man-gora-det-lattare-att-handla-pa-systembolaget/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Är vin billigt i Sverige?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/ar-vin-billigt-i-sverige/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Dear Mr B reagerar

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/dear-mr-b-reagerar/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

måndag, december 19, 2005

Fällande domar i mutskandalen

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/fallande-domar-i-mutskandalen/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

torsdag, december 01, 2005

Dags att införa genetisk motbok?

Det argumenterar i alla fall en skribent för i en rapport kallad ”Totalkonsumtionsteorins förfall och den genetiska motboken”. Rapporten konstaterar visserligen att dagens alkoholpolitik är misslyckad. Kärnpunkten i dess eget förslag är ett återinförande av motboken, fast i ny version kallad genetisk motbok.

Några citat: ”Det kanske är skadereduktion som är den framkomliga vägen, och då söker sig tankarna tillbaka till motboken. [...] Med billiga och enkla gentester kan anlag för alkoholism upptäckas och därmed alkoholinköpen stoppas. [...] En genetisk motbok skulle fungera så att envar som vid mogen ålder (säg 18 år) önskar köpa alkohol måste genomgå ett genetiskt test för att bedöma risken för alkoholism. De som inte har några anlag för det får en full ranson, de som har ökad risk får mindre och de som har tillräckligt hotfull genkarta bör inte få köpa något alls”. Jodå, det står faktiskt så. Jodå, det är 2005. Här finns hela rapporten. Vad tycker du? Kommentera i monopol-bloggen!

Rapporten: www.eudoxa.se

Romanée Conti skapar ”rusning” på Systemet

Systembolaget lanserade en Romanée Conti 2002 i november, som kostade 13.495 kronor (28 flaskor=377.860kr). Enligt uppgifter i pressen orsakade det köer en hel dag före vinet släpptes därför att dagspriset utomlands ligger mycket högre. En del bedömare menar att marknadspriset ligger på det tredubbla. Med andra ord, Systembolaget subventionerar indirekt lyxkonsumtionen med tre-kvarts miljon genom att sälja vinerna under marknadspris.
Är det det som vi ska ha monopolet till? Vad tycker du? Tyck till i monopolbloggen!
www.aftonbladet.se
www.expressen.se

lördag, november 26, 2005

Alkoholkonsumtionen ökar mest i Sverige: +12%

::::
Denna artikel har flyttat hit:
http://www.bkwine.com/sv/debatt/alkoholkonsumtionen-okar-mest-i-sverige-12/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!
::::

Alkohol är farligt = vi behöver en effektiv alkoholpolitik

Visst kan alkohol vara farligt. Om vi för en stund bortser från Systembolagets propagandakampanj så kan vi se t.ex. i WHOs statistik (World Health Report 2002) att alkohol är ett stort problem. I globalt perspektiv är alkohol den femte viktigaste hälsofaran (”Burden of Disease”), efter 1) undernäring, 2) oskyddat sex, 3) högt blodtryck, och 4) tobak. Om vi bara tittar på ”developed countries” så är alkohol på tredje plats:

1. Tobak
2. Högt blodtryck
3. Alkohol
4. Kolesterol
5. Övervikt

Med andra ord, det är ett hälsoproblem.

 • En effektiv alkoholpolitik?
En effektiv alkoholpolitik är alltså viktig. Låt oss se hur det är i Sverige.

Den svenska alkoholkonsumtionen steg med 12% mellan 2000 och 2003. (Uppenbarligen har den stigit mer sedan dess. Propagandakampanjen talar om 30%.) Av de 30 länder som ingår i denna OECD-statistik ligger Sverige i topp. I alla andra länder har konsumtionen stigit mindre eller sjunkit. Vad säger det om vår alkoholpolitik? Misslyckad.

Och vad blir svaret från våra politiker? Jo, vi måste hålla fast vid den politik vi har drivit och se till att inte anpassa och utveckla den.

 • Alkoholpolitik för nuet och inte för ett svunnet gruvsamhälle 1850
Vi lever inte längre i det gruvsamhälle i Falun som omtalas i Systembolagets propagandafilm. Där kan det kanske ha varit motiverat att begränsa tillgängligheten och hindra folk från att handla sprit.

Men är det vad vi vill göra idag? (Och om så vore, är det möjligt?) Systembolaget utökar öppettiderna, börjar med lördagsöppet, har mer och mer självplock i butikerna, introducerar vinprovningar i butikerna,... Vad är logiken? Är det så man begränsar konsumtionen?

En aspekt är ju att det är inte bara kvantiteten alkohol som är viktig utan också konsumtionsmönstret. ” In relation to both ill-health caused by alcohol and to its health benefits, the pattern of drinking may be as important as the total amount consumed” (Alcohol & Health, Institute of Alcohol Studies, http://www.ias.org.uk).

 • Och varför just alkohol?
Och om nu monopol är ett så effektivt sätt att minska hälsorisker, varför inför man då inte monopol på tobak? (Man har ju för övrigt utan monopol lyckats minska tobakskonsumtionen en hel del. Kanske också något att ta lärdom av?) Eller mer restriktioner och högre skatter på fett- och sockerprodukter som ju uppenbarligen leder till lika mycket hälsoproblem?

Är det helt enkelt så att det är pengabörsen och maktbegäret som styr?

Pengar och pengar

 • Vinst = 178 miljoner kronor (shhhh)

 • Politisk propagandakampanj + personalfest = 22 miljoner kronor

 • Systembolagets advokatutgifter i muthärvan = 11 miljoner kronor

 • Påstådda mutor = 1 miljon kronor

 • Fungerande alkoholpolitik = ovärderlig
(eller var det obefintlig?)

Ett utslag av alkoholpolitik? – Systembolagets personalfest för 14 miljoner kronor

Kan det vara så att Systembolaget faktiskt verkligen har kommit på bästa sättet att bedriva alkoholpolitik?

Man hade nyligen personalfest pga 50-årsjubiléet.

Festen kostade 14 miljoner kronor. Det är 4000 kronor per person. 3500 personer deltog. Det var nog roligt.

Enligt Webfinanser.com motsvarar det 35 personers lön under ett år. Samtidigt ska Systembolaget minska personalen med 90 personer.

Många har tyckt att det var lite frivolt när man ska spara och när rättegången mot de mutmisstänkta systembolagsanställda skulle börja två dagar senare.

Och alkoholpolitiken i det hela?

Jo, man serverade mer än tusen flaskor av ett vin på festen som lär ha varit defekt. En del personer sa att det var så dåligt att det i stort sett var odrickbart. Enligt vad World of Wine rapporterar. Det måste ju vara ett bra sätt att få ner konsumtionen.

Läs mer om festen här:
Aftonbladet och igen
Svenska Dagbladet
Svergies Radio (engelska)
Svt
The Local
TV4 – med bilder från festen, bl.a. Anitra Steen i rosa kjol i sång- och dansnummer
Webfinaser

14 miljoner i fest och 8 miljoner i propagandakampanj. Det gör väl kanske inte så stor skillnad när vinsten är nästan 200 miljoner. (Nej visst ja, det var ju inget vinstmotiv...)

Dear Mr Barroso – en närmare titt på annonsen i Financial Times

En närmare titt på Systembolagets annons i Financial Times (kostnad 760.000kr) leder till en del intressanta reflektioner. Några citat:

 • ”In Sweden [...] alcohol consumption has increased by more than 30% over the last ten years.”

Är det inte ett utmärkt exempel på att den svenska alkoholpolitiken har misslyckats? Borde inte politikerna dra konsekvenserna av detta och förändra politiken, t.ex. fundera på om monopolet verkligen är det bästa sättet att uppnå målen. Har alkoholkonsumtionen stigit på samma dramatiska sätt i andra länder i Europa, där man enligt svenska politiker, får man förmoda, har en dålig alkoholpolitik. (Fast mer effektiv...). När man slopade monopolet i Alberta (Kanada) ledde det inte till någon egentlig konsumtionsökning. I monopolprovinsen Quebec däremot har konsumtionen ökat med 15%.

 • "The resaon [why Sweden has low consumption figures is]: [Alcohol is sold] only in [the Systembolaget monopoly stores]. Without profit motives."

Utan vinstmotiv? Systembolaget har ett avkastningskrav från staten på 8-9%. Vad är det, om inte vinst? Vinsten 2004 var (efter skatt) 178 miljoner kronor. Delårsrapporten berättar också att man under de 9 första månaderna i år fick ett rörelseresultat på 395 miljoner kronor. Näst 3 gånger så mycket som under 2004. Fast det är ju lite lättare att gå med vinst när det inte finns några konkurrenter förstås. Utan vinstmotiv?

Parallellt kan man ju titta på en annan aspekt av svensk alkoholpolitik.

Svenska staten utövar också sin alkoholpolitik via V&S Vin & Sprit AB. V&S är en av världens största producenter av vodka (Absolut). Vin & Sprit sålde 2004 221 miljoner liter (varav en hel del vodka). Det blir ungefär 24 liter per svensk. Bruttovinsten var 1,335 miljarder kronor (rörelseresultat). Man investerade 360 miljoner kronor i att öka kapaciteten för att producera vodka (jo, öka. Inte minska). VDs kommentar: ”Jämfört med1996, [...], har försäljningsvolymen fördubblats, omsättningen tredubblats, rörelseresultatet sexdubblats och den svenska marknadens betydelse har reducerats kraftigt. Utan vinstmotiv?

Logiken undgår mig. Vem är det ni försöker föra bakom ljuset?

 • “[the] system […] also brings benefits to the customer, such as one of the world’s largest selections of beer, wine and spirits.”

Det här har blivit lite av en “offentlig lögn”. Systembolaget upprepar den envist som ett mantra. Men det blir inte mer sant för den skull. Till och med Anitra Steen sprider den här osanningen. Se t.ex. det öppna brevet till fru Steen om dels hennes felaktiga uppgifter om monopolet och om hennes självpåtagna uppgift som politisk propagandamaskin.

Sortimentet i Sverige är i verkligheten ganska smalt. Några jämförelser: Systembolaget hade enligt uppgift i våras 5038 olika artiklar i sortimentet. I Danmark uppskattar Vinavisen.dk att det finns runt 20.000 olika viner att välja på. I Paris finns det i butiken Lavinia 6500 artiklar (däribland mer än 300 italienska viner) och är man inte nöjd med det finns det ett par tusen andra butiker att gå till. En läsare berättar att i butiken Table & Wine i England finns det 5447 artiklar, och där finns det ju också gott om andra butiker om man vill ha mer. I provinsen Alberta (Kanada) finns 11.575 produkter, en ökning från knappt 2000 jämfört med innan Albertas monopolsystem avvecklades. I Quebec, som fortfarande har ett monopol liknande Sveriges, finns 7.148 referenser.

”Ett av världens bredaste sortiment”? Hur kan man få det till det?...

 • ”Yet problems related to alcohol have accelerated. That’s why we decided to pout our anniversary ad in the Financial Times”

Logiken undgår mig igen. “Vi har grundligt misslyckats med vår alkoholpolitik så vi annonserar i FT”…

8 miljoner kronor...

----

Här är förresten reklambyrån som kammade hem kontrakte med Systembolaget, efter vad som sagts oss. Forsman & Bodenfors, www.fb.se. Ytterligare en tröttsam flash-site med mer form än innehåll.

----

Mer info:
N24/Svenska Dagbladet Näringsliv
Islamic Republic News Agency "Systembolaget believes that the tightly-controlled alcohol monopoly in Sweden is helping reduce alcohol consumption". Jaha.

fredag, november 25, 2005

Dear Mr B punkt-vadå-för-något?

Ett scoop har i alla fall en av de svenska vintillbehörsbutikerna på internet ”vin- och spritpiraterna” (”pirat” i alla fall enligt svenska myndigheter) lyckats med i sammanhanget. Systembolagets propagandasite är www.dearmrb.se. Tyvärr glömde (?) man att även registrera andra liknande webadresser (kostnad: 69 kronor). Framför allt så har man inte registrerat www.dearmrb.COM. Men det har en rådig svensk internetförsöljare av vintillbehör vin & sprit gjort. Han har också skrivit ett ”motbrev” till Mr Barroso där.

Det lär nog blir nog mycket trafik på den adressen under de närmaste dagarna (både regeringen och annonsbyrån som gjorde Systembolagets kampanj lär vara flitiga besökare). Så ironiskt nog kommer Systembolagets 8-miljonerskampanj att bidra till att göra i alla fall en av de oberoende vin- & spritförsäljarna mycket mer känd...

Just nu finns det nog en person som är riktigt nöjd och en som sitter och skäms.

(PS: www.dearmrb.net och www.dearmrb.nu, till exempel, är fortfarande lediga...)

Systembolaget lanserar en politisk propaganda kampanj för 8 miljoner kronor

Systembolaget har lanserat en ny politisk propaganda kampanj som kostar 8 miljoner kronor.

Man annonserar i Financial Times (760.000kr) och i ett sjuttiotal svenska tidningar (4,5 miljoner kr). Dessutom har man gjort en propaganda film (~5 minuter, kostnad per minut okänd) och en webbsajt för just detta www.dearmrb.se.

Anitra Steen säger till Svenska Dagbladet/n24: ”Syftet är att man ska tänka till”. Hon ser heller inget hot mot Systembolaget/alkoholmonopolet: ”Snarare tvärt om”. Jaha. Man antar att det är av andra orsaker man spenderar 8 miljoer då. Omsorg om svensk reklamindustri kanske?

Propagandafilmen är i varje fall lite underhållande. Man tar upp avskräckande exempel på alkoholens faror, t.ex. att Hunnen Attila (efter att han just invaderat Italien, kvävdes av näsblod på sin egen bröllopsfest 453, efter att, tydligen, fått för mycket vin). Eller att en rocksångare föll ut från fönstret på första våningen på ett hotell i paris 1991 efter att hans fot fastnade i en TV-sladd som satt fast i en TV som just slängts ut genom samma fönster. Jo faktiskt...

/// Den här texten kommer snart att fortsätta men jag hinner inte skriva färdigt den nu. Men här är i alla fall början. Välkomna att kommentera Systemets 8-miljoner-propagandakampanj///

I The Local finns en välskriven ledarkommentar om debaclet av Jason Savage. Läs hela kommentaren här. Och läsarkommentarer här. Här är lite citat (förvisso lite lösryckta, men läs hela så ser du sammanhanget):

For quite apart from being the ultimate incarnation of the nanny state, that assumes it knows better than its citizens what is good for them, it is now clear that the alcohol monopoly is no longer functioning.

When only 36 percent of spirits consumed in Stockholm (excluding those bought in bars) were bought at Systembolaget, there is something wrong with the System. As more and more people are buying their booze outside the country, what purpose remains for the high prices and restricted opening hours?

[…]

Meanwhile, the really interesting question is what is really motivating Sweden’s alcohol policy. Systembolaget’s profits of 240 million kronor last year went direct to the state (on top of revenue from alcohol tax).

This question becomes particularly pointed when you look at the other state-owned Swedish alcohol company, Vin & Sprit, producer of Absolut Vodka. V&S takes a much less po-faced attitude to boozing than Systembolaget, with its product placement in Sex and the City, for example, beamed straight back to Swedish screens.

The company’s current “Absolut Naughty” web campaign encourages readers to “show some passion” and send Christmas kisses to friends. So linking alcohol to sex is now the Swedish state’s way of encouraging responsible drinking?

Given that V&S is one of the world’s most successful and aggressive marketers of hard liquor the European Commission would be well advised to take paternalistic claims to moral superiority from the various organs of the Swedish state with a heavy pinch of salt.

But the real message needs to be heard not in Brussels, but in Stockholm: the Swedish alcohol monopoly is falling apart. The Swedish government needs to pluck up the courage to put it out of its misery, and come up with an alcohol policy fit for the twenty-first century.

torsdag, november 24, 2005

Systembolaget JO-anmäld för sin 8 miljoner kronors europeiska reklamkampanj

(Denna text är flyttad från en annan del av Monopolbloggen. En anonym läsare hade postat den som en kommentar på en annan notis. För att göra det mer lättförståeligt lägger vi den här som ett separat inlägg istället. Vi återkommer snart med mer bakgrund om reklamkampanjen också.)

Inlägg från en anonym läsare:

”JO-anmälan

Kopia av anmälan till JO inskickad 22/11

Tjänsteman jag vill anmäla:

Den ansvarige tjänsteman vid Systembolaget som godkänt reklamkampanjen för Systembolagets alkoholmonopol i EU.

Beskriv i korthet vad som hände och när:

I nyhetsmedia har den 21/11 2005 framkommit att Systembolaget inlett en reklamkampanj i EU. Den kostar 8 miljoner svenska kronor. Den gör reklam i andra EU-länder för det svenska, statliga monopolet som Systembolaget har.

På vilket sätt anser jag att tjänstemannen har agerat fel:

Tjänstemannen som beviljat 8 miljoner kronor till denna kampanj gör fel. Anledningen är att kampanjen gör reklam för ett olagligt alkoholmonopol. Speciellt i andra EU-länder där inte ens någon undantagsregel funnits eller finns. Det innebär att det svenska alkoholmonopolet som Systembolaget står för, enligt EUs konstitution aldrig kan bli aktuell i andra länder i EU. Tjänstemannen har alltså beviljat medel till att göra reklam för något olagligt. Detta betalas av skattepengar.”

tisdag, november 22, 2005

Det är toppen med monopol – tycker man i Uruguay

När vi var i Uruguay i somras fick vi en annan intressant synvinkel på det svenska monopolet.

Det var en vinproducent i Uruguay som sa att han tyckte att det var toppen med monopol i Sverige – det gjorde det så mycket lättare för honom att sälja vin i Sverige!

Varför? Jo, han hade noterat att det inte fanns några Uruguay-viner (eller i alla fall väldigt få) i Sverige. Och han hade förstått att som monopol hade man skyldighet att ha ett ”representativt” urval av världens viner i sortimentet.

Så när han träffade monopolets representanter så sa han ”Hur kan ni låta bli att ha ett hyfsat urval av viner från Uruguay? Det kan väl inte vara förenligt med ert monopol-ansvar!”

Resultat? Sedermera har hans viner blivit representerade på Systembolaget. Fast vinerna var också mycket bra.

Svensk vinbonde undrar: Hur är det med Systembolagets “breda” sortiment och fina inköpspolitik?

Vi fick ett brev från en läsare som inte tyckte att det sätt som Systembolaget understryker sin egen förträfflighet (ingen jantelag där inte) alltid stämmer...

Han tyckte att det kanske inte alltid är så att tack vare Systemet har vi i Sverige världens bästa vinsortiment och inte heller att tack vare Systembolaget har vi en öppen, rättvis och välbalanserad inköpspolitik.

Så här skriver han (som vill vara anonym):

- - -

”Jag är svensk vinproducent Ungern och följer därmed systembolagets produktförfrågningar med stort intresse, speciellt vad gäller vin från Ungern.

Vad jag berättar här är vad jag upplevt.

Vad skall man säga om det och ett företag (Systembolaget) som fungerar så?

Man har nästan inget rött vin (ett finns tror jag) från ett EU land – ett land som producerar mer än 4 miljoner hl per år.

Just nu har man gått ut med följande två förfrågan på inköp av Ungerskt rött vin.

”Red wine Kekfrankos” (Blaufränkisch på tyska):

”A heavy wine aged on new or partly new oak barrels. Way of producing and way of maturing and picture in color of the bottle must be stated in the offer.”

– För detta vin, som det är beskrivet krävs ett skördeuttag på ca. 1kg druvor per stock och ett nytt fat på 225 liter för ca. 4000 SEK. Det är en trevligt vin som de frågar efter men man vill lägga detta vin på en prisnivå som innebär att vi vinproducenter erbjuds att offerera ett pris på max 1,85 Euro i producentledet. Det innebär et hyllpris på ca 55 SEK.

Nästa vin som man frågar efter är en Egri eller Sekszardi Bikaver. Här vill man ha följande vin:

”A classical heavy and spicy wine. Vintage 2000-2002.”

Man önskar sig alltså ett vin som är tre till fem år gammalt av hög kvallitet och man tänker lägga det i prisläge under 50 SEK till slutkund. Det betyder för producenten 1,15 Euro.

Båda dessa frågor visar att man inte vet vad det kostar att producera ett kvalitetsvin och också att man inte vill ge den svenska marknaden ett vettigt urval av de viner som Ungern producerar idag. Det visar också att Systembolaget inte har den kunskap om producentländerna som man borde ha.

Den här typen av beteende tycker jag klart visar att Systembolaget inte kan leva upp till de krav som EU ställer om att Systembolaget skall vara konkurrensneutralt. Och det är ju ingen nyhet att ett monopol aldrig har klarat den uppgiften. Och i framtiden kommer man inte heller att klara av den. Det visar också den arrogans som finns på Systembolaget gentemot sina leverantörer. Och en sådan arrogans är också naturlig i ett monopolföretags företagskultur.

Vidare tycker jag att detta visar att Systembolaget inte har ett så brett och välbalanserat sortiment som så många tror i Sverige. De kommentarer som gäller Systembolagets fantastiska sortiment visar bara att Systembolagets propaganda om sin egen förträfflighet och mycket pengar för att kommunicera detta kan vilseleda även ett i andra frågor upplyst folk.

Vad jag vill säga med detta är att Systembolaget säkerligen inte är lagligt enligt EU:s regelverk. Och från det perspektiv där jag befinner mig finns inget positivt att säga om Systembolaget och vårt svenska monopol."
- En Svensk Vinbonde

- - -

(Och du kan också läsa om hur en annan hoppfull, potentiell vinleverantör till ”monopolet” känner sig frustrerad i ett tidigare inlägg i bloggen.)


- - -

Vi välkomnar alla kommentarer på detta (och på andra inlägg i Monopolbloggen), även från Systembolaget eller våra politiker. Fast ännu har vi tyvärr inte hört av dem. (Se t.ex. det öppna brevet till Anitra Steen, verkställande direktör på Systembolaget AB här). Synd. Det vore värdefullt med lite debatt i en på sitt sätt viktig fråga.

tisdag, november 01, 2005

Expertrapport rekommenderar monopolets avskaffande

”[monopolet] är en fornlämning från 1920-talet. ... En privatisering skulle inte bara vara fördelaktigt för konsumenterna men skulle också ge mer intäkter till staten. ... Det finns inget skäl till att behålla denna förmyndarpolitik från myndigheterna, som försöker diktera människors livsstil och som försöker styra vilka drycker konsumenter har rätt till att dricka.”

Nu är det givetvis inte i Sverige som man har en sådan debatt utan i Québec i Kanada. Rapporten är skriven av Montreal Economic Institute, ett privat ekonomiskt forskningsinstitut. Den finns tillgänglig här hos MEI. (Introduktionen är på engelska men huvuddelen av texten är på franska.) Den innehåller en del intressanta jämförelser med provinsen Alberta där man tidigare hade ett statligt monopol men övergav det 1994 till förmån för en privatisering. Till exempel:

 • Bättre tillgänglighet: Antalet butiker har stigit i Alberta sedan privatiseringen från 310 monopolbutiker till idag 1087 butiker. Man har därmed 42 butiker per 100,000 invånare jämfört med i monopolprovinsen Québec där man har 13 butiker per 100,000 invånare. Detta innebär bland annat en väsentligt tidsbesparing och ökad bekvämlighet för konsumenterna.
 • Fler arbetstillfällen: Under de tre första åren efter privatiseringen i Alberta steg antalet arbetstillfällen inom sektorn från 950 till 2904, dvs nästa 2000 nya jobb.
 • ”Sortimentet kommer att utarmas”: I privatiserade Alberta finns ett totalt utbud på 11,575 produkter jämfört med på monopolmarknaden i Québec där det finns 7,148 produkter i utbudet. Jämförelsen blir ännu mer dramatiskt positiv till förmån för en privatisering om man ser på utvecklingen i Alberta från hur det var under monopolet och jämfört med nu: I monopolet i Alberta fanns 1993 1,957 olika produkter. Det har stigit med privatisering till idag runt 12,000 produkter. Samma utveckling i Québec skulle ge Québecoisarna ett utbud av runt 44,000 produkter...
 • ”Med en privatisering kommer vi att få många fler alkoholister”: I Alberta ligger alkoholkonsumtionen per person idag på samma nivå som den gjorde under monopolets tid. En lätt uppgång skedde året efter privatiseringen men det följdes av en nedgång. I monopol-Québec, däremot, har konsumtionen under samma tidsperiod stigit med nästan 15%.

Nog vore det intressant om det funnes en seriös debatt om monopolet i Sverige! Vad tycker du? Kommentera detta i Monopolbloggen!

Vad tycker du om monopolet – frågar Vimmerby Shopping - igen

För några nummer sedan berättade vi om en on-line enkät från affärsidkarna i Vimmerby om vad folk tycker om monopolet. Då hade inte många personer röstat. Nu har faktiskt hundratalet personer röstat och resultatet är intressant, inte minst med tanke på olika undersökningar som görs. Hur tror du opinionen är? Titta här på Vimmerby Shopping. Och passa på att rösta om du inte redan gjort det!

Kronstam kritiserar

För några nummer sedan i BKWine Brief refererade vi en artikel i DN om en utfrågning av Bengt-Göran Kronstam, DNs vinskribent, inför publik i Gallerian. Vi tyckte det var synd att BGK inte tog tillfället i akt och var lite mer kritisk mot monopolet och dess berättigande i Sverige idag (”Systemet är en fantastisk institution, men de uppfyller inte de krav som jag som konsument ställer. Till exempel borde man kunna handla på internet. Det är viktigt att bevaka Systemet eftersom de är "ensamma" på marknaden” -BGK). Nu har vi blivit varse att BGK tycker att vi är orättvisa, eftersom han anser sig vara en av de få i Sverige som kritiserar monopolet, och så tyckte han också att vi kunde se det själva om vi läste hans artiklar i DN. Så för att inte göra Bengt-Göran besviken på oss tog vi och bläddrade igenom en hel hög artiklar (de finns alla på internet) för att se vad Bengt-Göran skrivit om monopolet. Vi hittad en del. Här är några, förhoppningsvis representativa, axplock från Kronstams artiklar:

 • 24/5-03: ”Systembolagets ensamrätt är dock varken självklar eller evig och det finns all anledning att diskutera om inte monopolet bevarar den förbjudna fruktens mystik tvärt emot intentionerna. Varje sådan tanke är dock i högsta grad omoralisk, anser monopolets tillskyndare. [...] Däremot finns konsumentpolitiska argument för ett fortsatt monopol. Systembolaget som affärsidé är långt överlägset de flesta tänkbara konkurrenter utanför de stora städerna, och att ersätta ett monopol med ett oligopol, i form av Ica och Coop, skulle verkligen inte förbättra något. Tvärtom!” (Vilka konsumentpolitiska argument talar för ett monopol undrar vi?)
 • 3/10-05: ” Bolagets sortimentspolicy handlar numera om snårig byråkrati värdig Kafka, ett rent systemfel som varken gynnar konsument eller producent.”
 • 4/7-05: ” Mest besvärande är emellertid att [Systembolagets] sortimentet är så planlöst sammansatt, i stora delar utan både tanke och filosofi. Mängder av viner smakar närmast identiskt. Det som pågår är en trist nedmontering av det fantastiska vinutbud som en gång gjorde Systembolaget enastående. Spänningen har till stor del försvunnit.”
(Det finns en hel massa synpunkter om sortimentspolitiken, men det rör ju egentligen inte frågan om monopol eller ej.)

 • 2/10-05: “Själv trodde jag länge benhårt på [Systembolagsmonopolets] fördelar, men i dag är jag inte lika säker. Under Anitra Steens ledning har det ärevördiga bolaget förvandlats till ett profithungrigt företag som drivs på samma sätt som när Posten började jaga kostnader.”
Det skulle vara roligt om det någonstans i Sverige skapades en seriös debatt om principerna och grundtankarna i monopolet och dess vara eller inte. Vad tycker du? Kommentera detta här i Monopolbloggen!

lördag, september 03, 2005

Septembers nya viner finns nu bedömda på BKWine.com

Som omväxling till all tristess på denna sida kan du här hitta rekommendationerna på vad som är intressantast bland de nya vinerna i september:
http://www.bkwine.com/vininformation/nyhetsprovningar.htm

Har du kommentarer eller synpunkter på våra rekommendationer (eller egna favoriter!) så tyck till här!

Systembolaget utdelar straff till vissa av de mutmisstänkta leverantörerna

Fredag 2 september höll Anitra Steen, VD på Systembolaget, en presskonferens om vilka sanktioner man beslutat införa emot vissa av de leverantörer som är misstänkta i muthärvan. Här är utdrag ur Systemets pressmeddelande:

”Systembolaget har beslutat att häva inköpsavtal med Philipson & Söderberg som representerar cirka 16,5-17 miljoner kronor i omsättning (motsvarande drygt fyra procent av företagets totala omsättning hos Systembolaget 2004) och för Åkesson Vin drygt fem miljoner kronor i omsättning (motsvarande cirka tio procent av den totala omsättningen hos Systembolaget 2004). Avseende AB VinTrädgårdh, vars avtalsbrott bedömts som särskilt allvarligt, beslutades den 19 juli att häva samtliga vid tidpunkten gällande inköpsavtal. Samtliga hävningar får effekt per den 30 september. [...] Åtgärderna mot leverantörerna gäller inte lagbrott utan avtalsbrott [...]”

Med andra ord, Vinträdgårdh är inte längre leverantör till Systembolaget.

Dock är vissa andra mutmisstänkta leverantörer (till exempel Vin & Sprit) inte drabbade av sanktioner – se kommentarer i notis nedan. Man får förmoda att de varit mindre vedervärdiga.

Systembolaget säger också att sanktionerna får ”ingen effekt för producenter eller konsumenter” eftersom de producenter som drabbats i stället kan leverera sina varor via andra importörer än de tre drabbade. Det kan man möjligen tycka är ett lite naivt påstående.

Här finns listan på de produkter som drabbas.

Pressmeddelandet finns tyvärr inte tillgängligt på Systembolagets site.

Vill du veta mer om bakgrunden? Läs Peter Carlbergs artikel i Svenska Dagbladet.

Tja, vill man slippa mutor och annan snedvriden konkurrens är nog det mest effektiva botemedlet att avskaffa monopolet.

Se till exempel vad den statligt tillsatta expertutredningen om monopolets framtid kom fram till nedan.

(Visserligen var det i Ontario man vågade göra en sådan utredning men slutsatserna är intressanta ändå.)

söndag, augusti 14, 2005

Monopolet avskaffas: Bättre service och större urval, 1,2 miljarder kronor extra till staten – enligt expertrapport beställd av staten

Ontario har idag ett monopol liknande det i Sverige (kontrollerat av Liquor Control Board of Ontario - LCBO). På uppdrag av myndigheterna har en expertpanel just gjort en utredning om monopolets framtid och dragit slutsatsen att i stort sett alla skulle dra fördelar av att monopolet upphörde. Så här sriver ordföranden i expertgruppen, John Lacey, i inledningen till rapporten som levererades i juli i år:

”Dagens system är oflexibelt och det finns många anomalier och orättvisor. Om vi skulle skapa ett system från början idag så skulle ingen skapa något som liknar det vi har.
... Det uppdrag som vi fick bestod i att utreda om det alkoholdryckessytem vi har ger mesta möjlig nytta och fördelar till Ontarios befolkning. Det gör det inte. Statens övergripande målsättning är idag samma som 1927 – att minska riskerna för skador orsakade av alkoholdrycker.
... Vår slutsats: om vi vill försäkra oss om att ha ett system för försäljning och användande av alkoholdrycker som tar sitt social ansvar är det inte nödvändigt för staten att själv äga och driva detaljist- och grossitsförsäljning. I 21:a århundradet kan staten värna om allmänhetens väl minst lika bra, om inte bättre, med moderna regelsystem, som till exempel prispolitik och aktiva åtgärder
... Monopol blockera ekonomiska mervärden och en marknad utan konkurrens undertrycker innovation och värdeskapande, vilket resulterar i att inkomster blir ”lämnade för vinden”. Vi anser att detta mervärde och dessa inkomster, som vi uppskattar till mer än $200 miljoner (1,25 mdr SEK) per år, borde komma medborgarna i Ontario tillgodo.
... Vi är helt eniga i vår rekommendation att staten bör skapa en reglerad marknad, öppen för konkurrens, vilket skulle utöka utvecklingsmöjligheterna för producenter, skulle öka konsumenternas valmöjlighet och service, befria staten från den kommersiella risk man löper idag och inbringa ökade intäkter till staten – allt under det att det sociala ansvaret står fast skyddat.
... Vi uppskattar, lågt räknat, att, efter en övergångsperiod, denna plan skulle inbringa till staten ytterligare inkomster på $200 miljoner jämfört med de intäkter staten idag får från alkoholdryckssystemet.
... Efter 78 år är det hög tid att göra något.
... Jag avslutar med vad jag anser är skulle bli resultatet av våra rekommendationer:
- 1.- Konsumenterna skulle få bättre service och större urval/valmöjligheter och skulle åtnjuta fördelar av en konkurrensutsatt detaljistmarknad,
- 2.- Staten skulle befria sig från den investeringsrisk man idag löper och skulle öka sina inkomster,
- 3.- Ontario skulle även fortsättningsvis dra fördelarna av en socialt ansvarsfull politik på området, och
- 4.- De idag existerande kommersiella orättvisorna skulle i allt väsentligt ha blivit åtgärdade.
(undertecknat)
John Lacey, ordförande”

Du hittar hela rapporten här: http://www.beveragealcoholreview.on.ca/

Vad tycker du?

onsdag, augusti 03, 2005

Systembolaget sparkar ut vissa av de mutmisstänkta leverantörerna

Enligt Ekot och Svenska Dagbladet har Systembolaget bestämt sig för att vidta åtgärder mot vissa av de mutmisstänkta leverantörerna. Det gäller VinTrädgårdh, som blir helt utesluten som leverantör, samt Philipsson & Söderberg och Åkesson, vilka endast får vissa av sina produkter blockerade.

Beslutet baseras på information från förundersökningen i mutprocessen. Det är alltså inte baserat på några fällande domar i domstol.

Går man inte händelserna i förväg? Igen – precis som när man avskedade de mutmisstänkta anställda utan att deras skuld eller oskuld hade avgjorts i domstol?

Systembolagets advokat, Jakob Melander, säger enligt Ekot: ”Om det senare visar sig den individuella handlingen inte innebär en bestickning eller muta kanske inte har så stor betydelse. Den här typen av agerande är i vilket fall ett brott mot de avtal som gäller mellan Systembolaget och dess leverantörer”.

”Kanske inte har så stor betydelse”... Nehej. Intressant. Och eftersom det har att göra med interna avtal kan ju ingen utomstående veta riktigt vad det rör sig om i alla fall.

Kan också inte låta bli att undra vilka av Philipsson & Söderbergs och Åkessons produkter det kommer att drabba. Har man bedömt att vissa produkter har fått mer mutfördelar än andra i deras sortiment? Eller har man bara valt att slumpmässigt straffa vissa av de vinproducenter som arbetar med PS och Åkesson?

Man kan ju också notera att andra misstänkta leverantörer i muthärvan inte drabbas av dessa bestraffningar. Till exempel statsägda V&S Vin & Sprit AB, där fem personer är inblandade i mutskandalen. Undrar varför. Läs på Ekot här.

Visst är det beklagansvärt om mutor förekommit på det sätt som utredningen pekar på. Men mest sorgligt är i alla fall Systembolagets agerande i härvan.

Men det finns ju ett enkelt sätt att undvika att sånt sker och att det upprepas: slopa monopolet.

Läs på Svenska Dagbladet här

Och läs och lyssna på webradio på Ekot här

Ett inlägg från en läsare

Ett inlägg från en läsare:

-------

Hej BKWine!

Bra att ni är kritiska till monopolet och Systembolagets hantering av vinsortimentet!

Mina frågor och synpunkter är följande:

SORTIMENTET
Varför behandlas beställningssortimentet så styvmoderligt? Varför så lite information på internet? Varför inte låta leverantörerna själva komplettera informationen på internet? Varför finns inte uppgift om leverantör och leverantörens adress, telefon, e-mail och hemsida? Varför kan man inte beställa via internet, de praktiska problemen går säkert att lösa om bara viljan finns? Varför kan man inte få fram uppgift om årgång vid sökning på internet? Man ser t.ex. inte om den nya årgången har kommit till butiken eller ej!

VINKÄLLARBUTIKER
Varför inte fler vinkällarbutiker? I Göteborg lär det komma en, men det verkar trögt! Detta är för mig en mycket viktig fråga! Tänk om det bara fanns en typ av butik för t.ex. mat, den statliga matbutiken. Jag vill ha en specialbutik för vin, nära mig, med kunnig och intresserad personal, med ett stort utbud av viner, gamla årgångar såväl som nya!

MONOPOLET
Varför inte tillåta "fri försäljning" i "specialbutiker" för vin av lite finare och dyrare snitt. Ingen tror väl att missbrukare köper vinflaskor som kostar 150 kr? Det finns alltså inget motiv för att inte tillåta sådana specialbutiker! Åldersgränsen skall givetvis kontrolleras som vanligt, annars dras tillståndet in!

Hälsningar
Ragnar Jönsson

tisdag, augusti 02, 2005

Alkohol är till för att bli full, enligt Systembolagets propagandakampanj IQ-Initiativet

På semestern i Sverige häromveckan hade vi tillfälle att se lite av vad Systembolagets nya propagandakampanj ”IQ-Initiativet” består av.

Vi såg två olika reklam-TV-inslag (kan inte varit billigt!), t.ex. ett om en skola där föräldrarna gemensamt har bestämt sig för att inte ”förse” sina barn med alkohol när de är för unga. Man kan ju tycka att det hör till en förälders normala ansvar att inte ”langa” och att lära sina barn en bra attityd till vin och sprit – utan att Systembolaget ska behöva ”hjälpa” föräldrarna med det.

Men det mest besynnerliga var ett helt annat budskap i reklamfilmen: Hela propagandafilmen genomsyrades av att vin och sprit framför allt är till för att man ska bli full. Ur propagandafilmen: ”Det är ju bättre att man tar sin första riktiga fylla när man är 18/19 än när man är 14...”. Är det verkligen ett vettigt budskap att sprida på TV? Hur kan man tro att barn och ungdomar ska växa upp med en ”intelligent” attityd till vin och sprit om till och med Systembolaget bidrar till attityden att alkohol är i första hand till för att bli full?

Du kan se propagandafilmen på IQ-Initiativets web-site: www.iq.se.

onsdag, juli 13, 2005

Öppet brev till: Anitra Steen, verkställande direktör, Systembolaget AB - - Vilseledande Information och Politiska Kampanjer

Öppet brev till: Anitra Steen, verkställande direktör, Systembolaget AB
Från: Per Karlsson

Om Systembolaget vilseledande information och politiska agerande

Bästa Anitra,

Det förefaller som om du och Systembolaget nyligen har gått in för att sprida felaktig information, antingen i okunskap och ovetandes, eller uppsåtligt för att förleda konsumenterna.

I majnumret av tidningen Bolaget, som delas ut gratis i alla Systembutiker, hävdar du t.ex. att sortimentet av vin i Sverige är bättre än i Danmark och i Frankrike. Du ställer visserligen en retorisk fråga, när du blir tillfrågad om vad du tror skulle hända med utbudet av vin i Sverige om monopolet slopades: ”Se på Danmark och Frankrike – har de ett bredare utbud? Det lär finnas danska vinbutiker som köper vin i Sverige.”, men det är uppenbart att du menar att sortimentet är bättre i Sverige än i både Danmark och Frankrike.

Det enda detta visar är en häpnadsveckande okunskap om de marknader du refererar till, försåvitt det inte är en medvetet vilseledande mening.

I samma Bolaget har man sett sig motiverad att ta in två citat från andra personer som kommenterar Systemets underbara service och stora sortiment. Till exempel Ludvig Rasmusson som säger bl.a. ” Det svenska Systemets urval av vin och dess kunniga personal gör det överlägset alla franska livsmedelsbutiker”. Är det så att man när folkets och konsumenternas stöd sviktar känner behov av att tala om för omvärlden vad fantastiskt bra man trots allt är?

I annonser i dagspress under juni har Systembolaget haft annonser med bl.a. rubriken ”Världens bästa vinbutiker finns i Sverige” (helsidesannonser i ett 60-tal dags- och kvällstidningar), ett påstående baserat på ett citat från engelsmannen Alan Cheesman.

Det verkar inte vara annat än uppenbar och medveten vilseledande information. Lite orwellianskt till och med – säger man att den gröna färgen faktiskt är blå tillräckligt länge och intensivt så tror nog folk till slut att det faktiskt är blått...

Man kan även fråga sig vad för berättigande Systembolaget har för att syssla med sådana annonskampanjer: Att vi har ett monopol på alkoholförsäljning i butik är ett politiskt beslut taget av riksdagen, ursprungligen grundat på omsorg om folkhälsan. (Fast vad det är grundat på idag, när mindre än hälften av svenskarnas konsumtion kommer från Systembolaget, kan man fundera på.) Kampanjen som Systembolaget kört är helt uppenbart en politisk kampanj för att påverka folkviljan för att behålla monopolet. Inte är det väl Systembolagets uppgift att driva politiska kampanjer? Att informera om alkohol – ja. Men att driva politik – nej.

Jag ska inte påstå att jag gjort någon vetenskaplig undersökning, men min uppfattning om Sveriges utbud av viner är nog i alla fall mer baserat på verkligheten än att basera sig, som Systembolaget gör, på ett citat från en pensionerad (om än högst respektabel och omdanande) butikschef i England för att slå sig för bröstet och säga att det svenska sortimentet är bäst i världen (vilket Systembolaget gör) –

Danmark: I Danmark uppskattar Vinavisen.dk utbudet av viner vara runt 20.000. (Det finns runt 1000 vinimportörer och de uppskattar att i genomsnitt har de 20 viner var.) Eller ännu enklare, och roligare, är att ta sig en rundvandring i Köpenhamn och besöka en handfull vinbutiker och se på deras sortiment.

Frankrike: Förvisso finns det inte enormt många Chianti eller Rioja (som Ludvig Rasmusson säger i citatet i Bolaget). Men varför skulle det finnas det? Det finns inte mycket efterfrågan på sådana viner så det är naturligt att butikerna har ett begränsat urval. Eller tycker Systembolaget att man inte ska ta hänsyn till vad kunderna efterfrågar? Mer konkret: I vinbutiken Lavinia i Paris har man 6500 referenser, varav 2000 från andra länder än Frankrike. Uppskattningsvis har Lavinia t.ex. 320 italienska viner (varav 5 årgångar Sassicaia och 16 olika Gaja-viner för de verkliga entusiasterna...). Exempel från Frankrike: man har 6 olika Crozes-Hermitage, 14 Saint Joseph och uppåt hundratalet olika Côte Rôtie. Visserligen är detta en butik i centrala Paris, men man kan köpa via internet eller telefon och få levererat – till och med hem till dörren – över hela landet. Och, igen enligt Vinavisen.dk, Systembolagets kundtjänst säger att det finns 1744 röda och 1091 vita viner på Systembolaget, dvs 2835 sorter, plus beställningssortimentet med 2203 viner, total alltså 5038 olika viner i Sverige...

Och är man då inte nöjd med Lavinia i Frankrike så kan man gå runt hörnet och hitta många fler butiker med helt andra viner om man vill ha större urval. Till och med vår speceributik på hörnet, i förorterna, har ett riktigt bra urval viner – minst lika intressant som Systembutiken i t.ex. Vimmerby eller Vällingby.

Så Anitra, hur kan du, chef för en av världens största vinbutiker, och därmed förmodat kunnig inom ditt område, utan att rodna, själv sprida, och låta din organisation sprida, myten om Systembolagets fantastiska sortiment – och om att Sverige har världens bästa urval av viner? För i de flesta andra länder i Europa, som inte har monopol, finns det ett bredare och djupare sortiment, som är mer kundanpassat. Och det finns minst lika mycket kunskap hos personalen i dessa vinbutiker som hos Systembolaget. Och hur kan det vara acceptabelt att spendera din organisations resurser på att driva en politisk kampanj?

Bästa hälsningar,
Per Karlsson

(NB: Synpunkterna i detta är mina personliga. De är på inget sätt ett uttryck för BKWines ståndpunkt.)
-

Omöjligt sälja kvalitetsvin från Nya Zeeland till Sverige?

Följande inlägg fick vi från en person som försökt leverera vin till Systembolaget. Av någon anledning gick det inte att lägga in det i bloggen direkt, men här är det nu:

– Jag har nu agerat agent åt en svensk importör på plats i Nya Zeeland. Jag kan tyvärr bara konstatera att, med de regler som Systembolaget har satt upp är det omöjligt att få tag i kvalitets vin här, undantaget de allra största producenterna.

Ett vinår från producentens perspektiv har en ganska bestämt utseende. En viktig punkt är när skörden är bärgad, vinet har börjat jäsa, och buteljering av förra årets skörd sker. Kvantiteten och kvaliteten är då relativt väl känd. Då "allokerar" gården sitt vin. De fördelar vinet mellan gårdsförsäljning, restaurangförsäljning, och de olika vinhandlarna. Ju bättre kvaliteten är det på vinet (med givet pris och efterfrågan) desto mer är allokering "bestämd" tidigt, med andra ord: det finns inget utrymme för förändringar.

Att i detta läge få tag i de bättre Nya Zeeländska vinerna från mindre producenter, givet systembolagets regler ... mission impossible.

Så här har det sett ut för mig:

I juli, augusti och september förra året kom ett antal förfrågningar om Nya Zeeländska viner för lansering cirka 6 månader senare. Jag gjorde egna utvärderingar av aktuella viner och valde ett antal viner som jag tyckte skulle vara spännande att försöka lansera i Sverige. Med ett undantag var samtliga viner "slut", allokeringar har gjorts klart i maj/juni (efter skörden och jäsningen). Jag kunde få vin till nästa allokering, samtliga producenter var mycket intresserade, dvs ett år senare - men något förfrågan om samma sorts vin från systembolaget ett år senare kan ju inte garanteras.

Ena gården hade tillräckligt mycket kvar, men kan ju naturligtvis inte hålla sitt vin om en annan köpare bestämma sig få att köpa deras vin under systembolagets 3-4 månader långa utvärderingsprocessen. Detta skedde naturligtvis.

Jag har inget emot att Systembolaget har en utvärderings process. Tvärtom, alla handlare måste stå för kvaliteten av de varor de placera på sina hyllor. Jag skulle heller inte haft något emot att förlora i dessa utvärderingar. Det är en naturlig del av ett förstå sin marknad. Men att sätta upp regler som effektivt stänger ut en stor del av vinvärlden och sedan påstår att man har ”ett bra utbud”. Det är bara dumt.

Jag bodde i Sverige 17 år, mellan 1987 och 2004. Jag funderade över varför utbudet från Nya Zeeland och Australien var inte representativ, inte dåligt, men inte spännande heller. Nu vet jag.

Det är säkerligen likadant för resten av världens viner.

- - DG

onsdag, juni 08, 2005

Steen får mothugg av jurist: ”Anitra Steen uppmanar till lagbrott”

Några dagar efter Steens inlägg på DN:s debattsida kom en replik från Ola Wiklund, advokat och docent i EU-rätt: ”Genom att beslagta vin, öl och sprit inköpt på internet kränker staten (tull och polis) enskildas EG-rättigheter och åsidosätter grundläggande rättssäkerhetsprinciper.” ... ”Högsta domstolen har dessutom ansett att det föreligger sådana tvivel om alkohollagens förbud att beställa alkohol över internet att man känt sig tvungen att vända sig till EG-domstolen för att få klarhet i frågan om alkohollagens laglighet.” ... ”Att mot denna bakgrund hävda att svenska dagstidningar uppmanar till lagbrott är befängt. Det är i stället staten som begår lagbrott! En grundläggande rättsprincip i varje rättsstat är ju att staten inte får tillämpa strafflag eller tillgripa straffrättsliga tvångsmedel mot en enskild medborgare om det finns tvivel om rättsgrundens giltighet: Inget straff utan lag!” ... ”Anitra Steens hätska utspel är inget annat än ett försök att politisera juridiken. Hon uppmanar myndigheter och domstolar att bryta mot rättsprinciper och bedriva alkoholpolitik.” Och på slutet tar han till storsläggan och anser att Steen gör sig skyldig till maktmissbruk.

Läs båda inläggen och tyck till själv:
- - Anitra Steens inlägg i DN
- - Ola Wiklunds inlägg i DN

Anitra Steen VD Systembolaget, angriper kvällstidningarna i DN

Anitra Steen skrev 28 maj i Dagens Nyheter en debattartikel med rubriken "Uppmuntran till lagbrott i journalistik om alkohol". Hon angriper kvällstidningarna, och speciellt Aftonbladet, för att de skriver att man nu kan lagligt köpa vin på internet. ”I klartext är detta en uppmuntran till lagbrott mot svensk lag och mot EG:s skattelagstiftning. [...] Men medierna bör väl även känna någon form av ansvar?” ... ”När en dom överklagas måste man vänta och se vad den högre domstolen kommer fram till för att veta hur lagen ska tolkas i det aktuella fallet.” med en referens till en av domarna i saken som överklagats. Olika domstolar har dömt olika: i ett fall har man dömt till förmån för den som har köpt vin över internet, med hänsyn till frihandeln inom EU, i ett annat fall har en annan domstol dömt till förmån för Staten som hävdar att det är olagligt. Dagsläget är, som Steen faktiskt skriver ”Högsta domstolen [har] vänt sig till EG-domstolen för att få ett förhandsbesked som vägledning för sitt avgörande.” Steen skriver vidare ”Att, som man gör på en del kvällstidningar, på egen hand besluta sig för att den ena av de lägre domstolarnas tolkning är rätt, trots att en annan domstol dömt annorlunda och saken inte har prövats slutgiltigt, är fel.”

Men det hela är ju faktiskt ganska ironiskt. Anitra Steen är ju VD för det företag som under hennes ledning råkat in i Sveriges största mutskandal någonsin. Att angripa andra med argument om moral och etik kan ju då vara lite udda. I just muthärvan gick ju dessutom Systembolaget tillväga på det sättet att man raskt avskedade alla de som var misstänkta för mutor (utan fackliga protester såvitt jag vet) – långt innan någon domstol fått pröva ifall de verkligen var skyldiga till mutbrott eller helt oskyldiga. Att sedan argumentera på det sättet som Steen gör får en att undra var logiken och konsekvensen är – i ena fallet måste man vänta på ett överklagande på en friande dom, i andra fallet dömer man eventuellt oskyldiga personer innan saken ens prövats i domstol. Underligt...

Läs Anitra Steens artikel i DN här

onsdag, maj 25, 2005

Systembolaget startar nytt propagandabolag för 100 miljoner kronor

Systembolaget har just lanserat ett nytt propagandabolag kallat IQ-Initiativet (obs: uttalas inte ”icke-initiativet”). Man investerar 100 miljoner kronor under fem år för att ägna sig åt propaganda för att få svenska folket att dricka "intelligentare". Man kommer bl.a. att använda sig av TV-reklam och en ny webb-site. Där kan allmänheten komma med förslag om vad man kan göra för att minska alkoholkonsumtionen och berätta om exempel på intelligent drickande. På så sätt ska vi alltså få oss till livs hur vi bör bete oss när vi dricker, enligt Systembolaget. Den danska vinpublikationen Vinavisen.dk var först med ett förslag: ”att svenska staten skulle minska produktionen av vodka som ändå smakar mest ingenting utan framför allt syftar till att berusa (och att berika svenska staten)”. Man kan ju undra varför Systembolaget ska ägna sig åt detta istället för den myndighet som är ansvarig för folkhälsofrågor. Tja, är det någon som ser logiken? 350 miljoner för att göra mer vodka, 100 miljoner för att tala om för svenskar hur man ska dricka...

tisdag, maj 24, 2005

Svenska statens vingård, Domaine Rabiega, ska säljas

Den i Sverige världsberömda vingården Domaine Rabiega ska säljas. Gården är på 10 hektar och gör ett flertal olika viner. Lars Torstensson, vinmakaren, är ju känd för att experimentera friskt. Anledningen till försäljningen är att man på Vin & Sprit anser att det inte längre stämmer överens med strategin... Torstensson säger i Dagens Industri att priset ännu inte är klart men att det säkerligen kommer att vara mycket högre än när gården köptes 1986. Fast det är ju egentligen bara intressant om man vet hur många miljoner som V&S har investerat i Rabiega. Man får ju intrycket att den inte drivits på rent kommersiella villkor, i motsats till sina grannar utan statliga bengar bakom ryggen. Läs mer i DI

Kanadensiska förlag protesterar mot monopolets gratistidning

I monoplets affärer i Kanda delar man ut en gratistidning som heter Food & Drink. Tidningen är så populär (prisvärd?) att den blivit Kanadas 10e största tidning. Representater för privata förlag har nu börjat protestera mot situationen. Man (Mark Jamison) säger: ” "This is a situation where a government agency is offering a service that's subsidized. Our magazines cannot be subsidized. We have to break even or be profitable. It's very unfair and we think the government shouldn't be in the business of competing with its own citizens." Kanske något för Bonnier att fundera over?

Om monopolet i Phladelphia

The Phiadelphia Enquirer har tillägnat den svenska alkoholpolitiken en artikel: ” EU realities push Sweden to relax liquor laws”
http://www.philly.com/mld/inquirer/news/nation/11565599.htm

söndag, maj 15, 2005

Svenska staten investerar 360M kr i utökad spritproduktion: +22M liter vodka hos V&S

Statsägda V&S Group (Vin & Sprit) ska bygga en ny spritfabrik i Århus, enligt Vinavisen.dk. Man har just startat byggandet som beräknas kosta 360 miljoner kronor. Produktionskapaciteten ska bli 22 miljoner liter Absolut vodka per år. Intressant parallell till statens ambitioner att minska alkoholkonsumtionen (m.h.a. tex en investering av, jämförelsevis måttliga 100 miljoner kronor över 5 år i ett nytt propagandabolag, som vi berättat tidigare). Hur får politikerna och monopolförespråkarna ihop den ekvationen?

lördag, maj 14, 2005

Mindre än hälften av alla alkoholdrycker säljs av Systembolaget

Mindre än hälften av alla alkoholdrycker säljs av Systembolaget

Råkade hitta lite statistik på monopolets (Systembolagets) försäljning jämfört med den totala konsumtionen. Det visar sig att Systembolaget står för 49% av den totala konsumtionen i Sverige. Resten, dvs majoriteten av det som konsumeras (51%), bärs hem när man reser, säljs på restauranger mm. Kanske ytterligare ett skäl till att ställa sig frågan vad det är för vits med att ha kvar monopolet? Så här ser siffrorna ut:
 • Systembolaget: 49% (46%)
 • Resandeinförsel: 21% (26%)
 • Restaurang: 11% (11%)
 • Livsmedelsbutiker (folköl): 8% (7%)
 • Smugglad: 7% (8%)
 • Hemtillverkat: 3% (4%)
(För 2003, källa: Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen SOU 2004:86 sid 74 / SoRAD, Systembolaget, Statens Folkhälsoinstitut, inom parentes SoRADs preliminära siffror för 2004. Avrundningar gör att det inte adderar till 100%. Siffrorna innefattar öl (stark & folk), vin och sprit)

I Finland har detaljhandelsföreningen propagerat för att man ska slopa det finska monopolet med hänvisning just till att Alko (Finlands motsvarighet till Systembolaget) står för en minoritet av konsumtionen i Finland (BKWine Brief 20). När ska svenska detaljhandlarna börja bry sig?

Monopol-bloggen pa din sida

Monopolet i Sverige ? Systembolagets vara eller ej


Endast för html-fantaster...:

Tycker du att monopol-bloggen är intressant? Gif:en ovan kan du sätta på din sida om du vill. Den innehåller de senaste rubrikerna i monopol-bloggen. Så här gör du:

Kopiera den här texten i HTML-koden på sidan där di vill ha gif:en:OBS: Du måste se till att det endast är textsträngen som kopieras.

Om du bara vill ha en ”feed” från monopol-bloggen så finns det kod för det i högra kolumnen.

Kronstam om monopolet: Goddag yxskaft

I DN skriver man om en “utfrågning” av Bengt-Göran Kronstam, deras vinskribent och en av de stora “vinguruarna” i Sverige.

Han tillfrågades: ” Vad tycker du om monopolet i Sverige?”

Kronstam svarar: ”Systemet är en fantastisk institution, men de uppfyller inte de krav som jag som konsument ställer. Till exempel borde man kunna handla på internet. Det är viktigt att bevaka Systemet eftersom de är "ensamma" på marknaden.”

Ganska lamt för en av de mest inflytelserika personerna i vinsverige.

Kanske har Kronstam svårt att skilja på saker och ting. ”Monopolet” är ett politiskt beslut om att vi ska ha monopol på försäljning av alkohol till konsument i Sverige. ”Systemet” är inte ”monopolet” utan bara det sätt som staten valt att förse konsumenter med alkoholdrycker. Om Systemet är fantastiskt eller inte rättfärdigar inte att ha ett monopol.

Kan inte låta bli att undra varför Kronstam inte vågade säga vad han tycker om monopolet...

måndag, maj 09, 2005

Bättre än Monopol? – Propagandabolag...

Systembolaget lanserar den 10 maj ett nytt initiativ för att, som man säger, ”bidra till ett intelligentare förhållningssätt till alkohol” (kan nog behövas både externt och internt). Man bildar ett nytt dotterbolag för detta och avsätter 100 miljoner kronor över fem år...

Säkerligen ett bättre sätt att främja folkhälsan än att behålla ett förlegat monopol.

Man säger vidare: ”Syftet är att skapa nytt fokus i alkoholfrågan genom att få fler människor att fundera över attityder och beteenden kring alkohol, något som på sikt ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen och därigenom också alkoholskadorna”.

Inte lätt att förstå vad detta betyder idag. Vi får veta mer 10 maj när verkställande direktören Anitra Steen (som även leder arbetet för att rensa upp sin organisation från mutor) berättar för pressen.

Men hade det inte varit naturligare att initiativet hade letts av den myndighet som är ansvarig för folkhälsofrågor istället för av det bolag som är ansvarigt för att sälja alkoholhaltiga drycker?

lördag, april 30, 2005

Varför bryr sig BKWine?

Det förvånar oss ofta hur personer som annars verkar vara kloka och förnuftiga tycker att monopolet är bra med ganska märkliga argument. T.ex. som om det vore statens uppgift att se till att det finns Montrachet, Hermitage och Opus One i Rättvik. Vi är också övertygade om att från en vinälskares perspektiv kommer det att vara mycket mer intressant med en öppen marknad, med större utbud och mer valfrihet, om än ibland kanske något dyrare (men igen, inte är det väl statens uppgift att se till att svenskar kan köpa vin billigt?). Och visst, det kommer inte att räcka med att läsa en enda centralkontrollerad katalog. Men kanske viktigast, vi tycker i princip att monopol är fel men kan motiveras under speciella omständigheter. Men Sverige har idag förändrats så mycket att det inte längre finns tillräckliga skäl att ha det kvar. Däremot finns det en politisk schizofreni (eller hyckleri) som gör att man inte vågar eller vill förändra situationen.

Är vin billigt i Sverige?

För att få lite substans i den diskussionen gjorde vi en kort och helt ovetenskaplig undersökning. Vi tog några viner ur listan och jämförde med priser från Chateauonline.com och 1855.com i Frankrike samt Berry Brothers & Rudd och Oddbins i England. Här är några av siffrorna. Priset i Sverige först, priset i England eller Frankrike sedan:

Domaine de la Solitude 17,62€ (Sverige) vs 15.68€ (Fr el. UK) (+1.94€)
Guigal Brune & Blonde 43.66€ vs 35€ (+8.66€)
Ch St Cosme blanc: 14,11€ vs 11€ (+3,11€)
Ch Beaucastel: 49,13€ vs 42.97€ (+6.16€)
Ch la Nerthe: 26,92€ vs 30€ (-3,08€)
Chave Hermitage: 144,43€ vs 171€ (-26.57€)
Coursodon St Joseph: 18.49€ vs 17,50€ (+1.01€)

Det variera en del alltså. Ibland dyrare i Sverige och ibland billigare (Chave dessutom anmärkningsvärt billigare). Men det är svårt att jämföra, t.ex. därför att det är svårt att hitta just de viner som finns i Sverige. Men det som kanske egentligen är mer intressant för de allra flesta är prisjämförelser på lite mindre exklusiva viner och där är det nästan omöjligt att göra en jämförelse utan att lägga ner en hel del tid på det. Men gissningen är nog att på lägre – vanligare – prisnivåer är vinerna mer systematiskt dyrare i Sverige. Men OK, låt oss säga, för debattens skull att fina viner ibland är ”billiga” i Sverige. Kan man verkligen utan att skämmas säga att det är bra och att vi bör behålla monopolet på grund av det? Nej, det tycker i varje fall inte vi. Varför ska svenska staten förse ett fåtal konsumenter med lyxprodukter under marknadspris? (Dessutom innebär ju det att staten i praktiken subventionerar konsumtion av lyxviner... Om man hade sålt Chave Hermitage till marknadspris i stället för till monopolpris så hade statskassan fått in mer - dvs en missad intäkt för staten.)

Att de inte rodnar?

Men om man skulle ta som utgångspunkt att man ska ha kvar ett monopol i Sverige därför att det är bra för folkhälsan, och det är en av statens uppgifter att värna om folkhälsan, då får man ändå intrycket att det hela är oärligt hyckleri. Hur kan man utan att rodna stå upp och säga att man värnar om människors hälsa genom att begränsa och kontrollera utbudet av alkohol samtidigt som man är en av världens största producenter av vodka? Ett mysterium... Det är väl lite samma sak som om man tänker sig att Myanmars (Burmas) härskare skulle framhålla vad angelägna de är om att människor inte ska använda narkotika och att man gör allt för att förhindra att knark sprider sig, samtidigt som landet är en av världens största producenter av just råvaror till narkotika. Skulle någon ta dem på allvar? Men de svenska politiker som vill ha både monopol och som säljer Absolut Vodka, dem ska man ta på allvar?

Varför ska vi ha ett monopol?

I våra kommentarer i monopol-bloggen, sa vi ju faktiskt att det spelar ingen roll om sortimentet är fantastiskt bra i Sverige eller om vinerna är billiga eller om det är toppen att kunna köpa hela sortimentet i Rättvik. Det spelar ingen roll. Vi tar det från början: Ska vi ha ett monopol därför att vi är för lata för att gå till olika butiker och handla? Nej. Ska vi ha ett monopol därför att man ska kunna köpa viner i Sverige till ett pris som inte tar hänsyn till marknadspriset, kanske billigt? Nej. Ska vi ha ett monopol för att man ska kunna beställa Montrachet i Rättvik? Nej. Ska man ha ett monopol så är det därför att det är viktigt för folkhälsan. Och det argumentet tror vi inte längre är tillräckligt för att behålla monopolet. Det finns många andra och mer effektiva sätt att befrämja folkhälsan som staten kan ägna sig åt istället. Ni som tycker att det är bra att slippa gå till flera olika affärer, varför argumenterar ni då inte för att införa ett monopol på kläder till exempel? Ska man köpa kläder kanske man måste gå till flera olika butiker innan man hittar just den skjortan man vill ha. Och ni som säger att det är så bra med sortimentet – borde man inte införa monopol på fågel (i livsmedelshandeln)? Urvalet matfåglar är verkligen bedrövligt i Sverige och hade vi monopol skulle staten kunna ta in många olika sorter utan att ta någon särskild hänsyn till efterfrågan.

Diskussionen om monopolet i monopol-bloggen fortsätter.

Diskussionen om monopolet i monopol-bloggen fortsätter. Här är några smakprov:

 • - ”Alla påståenden om det förträffliga sortimentet på systembolaget är just bara påståenden. Jag är en av få svenska vinproducenter och lever i ett av Europas vinproducerande länder. Och med utgångspunkt från mina branchkunskaper så måste man tyvärr säga att Systembolaget som alla monopol inte bidrar ett dugg till mångfalden. [...] Jag anser att genomgående så dricker svensken viner av usel kvalitet detta för att Systembolaget med sina hög påslag och vinskatterna gör viner av god kvallitet för dyra för den genomsnittlige konsumenten.” – Anonymous

 • - ”Jovisst har Systemet ett bra sortiment! Gör man en inköpslista med hjälp av katalogen behöver man bara gå till en butik. Om monopolet försvinner […] hur gör vinälskare i Tomelilla, Rättvik eller Säffle? [...] Som vinälskare föredrar jag nog Systemet. Man vet vad man har, men inte vad man får...” – Anonymous

 • - ” Behålla monopol för att svenska Systemet ska fortsätat tillhandhålla udda viner som ett fåtal köper är inget argument för statligt monopol. Nehej. Kanske inte det. Men säg du rakt ut att det med avskaffat monopol för de allra flesta blir mindre att välja på, om man inte ska krångla med postorder och långsamam specialbeställningar! ” – Anonymous

 • - ” Varför bemöter inte BKWine argumenten?” – Anonymous

 • - ”Systembolaget har ett stort sortiment med många flaskor. Det som kanske inte förstås av de flesta konsumenter är att en stor del av sortimentet kommer från några få stora företag.” – Anonymous

 • - ” Hyggligt vin är faktiskt rätt billigt i Sverige, d v s innan skatterna läggs på!” – Anonymous

 • - ”Det är viktigt att skilja på intressena i denna debatt: A) som agentur..., B) Som entreprenör..., C)Som köpare…, D) Som VINENTUSIAST... Ur vilken aspekt för BKWine debatten?” – Johan

Svenskar tycker till om alkoholmonopolet

Sveriges Sprit- och Vinleverantörers Förening har låtit göra en undersökning av vad svenskar tycker om monopolet. Resultat: Positiva till monopolet: 55%, Negativa till monopolet 35%, Vet ej: 10%. Man kan ju tolka det på olika sätt. Man kan ju ta det som ett stöd för att bibehålla monopolet. Man kan ju ta det som en kraftig tillbakagång för stödet för monopolet. Nu vet jag inte om det gjordes någon liknande undersökning för några år sedan, men vårt intryck är att förr var en överväldigande majoritet positiv till monoplet, till och med marknadsinriktade personer, men nu är det alltså bara lite drygt hälften som är positiva.

onsdag, mars 30, 2005

Punkt 3: ”Vin är billigt i Sverige därför är det bra med monopol”

Visst kan det hända att en del viner finns billigare i Sverige än i andra länder. Fast det stora flertalet viner som de flesta svenskar dricker är nog faktiskt dyrare i Sverige. ”Klippen” i Sverige hittar man nog mer bland de exklusiva vinerna. Är det verkligen en orsak till att ha ett monopol? – Att ett fåtal personer ska kunna köpa exklusiva viner till priser som ligger under marknadspriser? Vi sa tidigare att ”varför ska staten subventionera exklusiv vinkonsumtion”. En kommentator reagerade just mot detta och förstod inte hur vi kunde påstå det. Men det är precis det här vi menar: om vissa exklusiva viner finns att köpa till priser som är under internationella marknadspriser så är det i praktiken en subvention. På en ”normal” marknad skulle Systemet sälja varorna till marknadspriser. Om man då säljer dem till under marknadspris så subventionerar man därmed (indirekt) lyxviner (eller snarare – alla de viner som säljs under marknadspris). Men oberoende av detta: inte kan det väl vara ett skäl till att ha ett monopol att vi ska kunna köpa exklusiva viner billigt i Sverige? (Och varför skulle man inte tillämpa samma princip på andra varor i så fall, t.ex. på choklad?)

Punkt 2: ”Sortimentet är så bra i Sverige därför är det bra med monopol”.

Att sortimentet är bra är en ihärdig myt. Nu är det ju faktiskt inte så. Är man i en liten stad i Tyskland (som en kommentator skrev) så finns ju kanske bara ett mindre urval i den lokala vinbutiken - men då kan man ju köpa direkt från en producent, på postorder, på internet, be lokala vinhandlare ta hem etc etc om man inte hittar vad man vill ha lokalt. Det är väl ganska normalt för alla andra produkter? (Varför ska vin vara annorlunda?) Men även om det vore sant att sortimentet är jättebra i Sverige (vilket vi inte anser det är) – varför ska staten behålla ett monopol bara för att en del svenskar ska kunna köpa från ett brett sortiment av viner? Är föga efterfrågade viner någon sorts medborgerlig rättighet som staten måste tillgodose med ett monopol? Det kan väl ändå inte vara någon orsak till att behålla ett monopol?

Punkt 1: Enda möjliga orsaken till monopol: folkhälsan

Det finns i vår mening endast en sak som kan motivera ett monopol och det är omsorg om folkhälsan. Men nu tror vi inte att Monopolet verkligen fyller någon särskild funktion där längre. Istället borde nog staten idag kunna låta oss svenskar ta lite mer av eget ansvar i frågan (vilken vi ju ändå gör eftersom en allt mindre del av vin och sprit köps på Monopolet) och befrämja folkhälsan på andra, mer effektiva sätt.

Monopolet – Bloggen om monopolets vara eller inte vara

Glädjande nog har vi fått en del kommentarer i monopol-bloggen om Monopolet. Intressant är att de flesta kommentarerna försvarar monopolet. Fast nog måste det vara fler av Briefens läsare som har synpunkter om Monopolet! Du kan kommentera anonymt om du vill. Gå in på bloggen (om inte annat för att upptäcka vad en blog är...) och läs och skriv! Kommentera i Monopol-bloggen!

Kommentarerna är intressanta men vi håller sällan med. Flera kommentarer tycker att det är utmärkt med monopolet därför att sortimentet är så stort och bra, därför att man slipper springa runt i olika vinaffärer (som man tvingas göra t.ex. i London), eller att om vi inte hade monopol skulle vi alla varit utdöda pga alkoholförgiftning sedan 1800-talet. Låt oss bena upp det lite igen:

Aftonbladet skriver om Vin & Sprits Absolut Vodka - annonsbudgeten uppskattas till 610 miljoner kronor

Där kan man t.ex. läsa att V&S sålde 39,5 miljoner liter vodka i USA 2001. Några citat från artikeln: ”Absolut Vodka är numera ett eget bolag inom Vin & Sprit, för att ”stärka identiteten” kring varumärket, som förre vd:n Göran Lundquist säger. Nuvarande vd:n Bengt Baron säger att målgruppen är ”25- till 45-åringar” ... ”Richard Lewis [ansvarig för Abolut på V&Ss reklambyrå i USA, om reklamen i USA] säger: – Vi når nya kunder. Vilka då? – Sådana som fyller 21. Nya vuxna.” ... ” År 2000 spenderade Absolut 35,9 miljoner dollar – cirka 350 miljoner kronor – bara på annonser, radioreklam och utomhusreklam. Det var 13,8 miljoner dollar mer än tvåan på topplistan, Hennessy.” ... ” Vin & Sprit bildades en gång för att staten ville ta bort de privata intressena från sprithanteringen i Sverige. Nu, efter inträdet i EU, är målet för företaget att vinstmaximera, säger departementsekreterare Kristina Ekengren på finansdepartementet. Kanslirådet Per Balazsi säger: – Ju högre vinst företaget visar, desto bättre. Är Vin & Sprit mer lönsamt än branschen i övrigt är det kanonbra.” Läs hela artikeln i Aftonbladet (fast artikeln är faktiskt från 2002 så det kanske har hänt lite sedan dess).

Systembolaget startar kampanj för minskad konsumtion

Systembolaget ska spendera SEK 100 miljoner på en kampanj för att minska konsumtionen av alkohol i Sverige.

onsdag, mars 23, 2005

Svensk alkoholpolitik uppmärksammas i Taiwan

Ända bort i Taiwan uppmärksammar man turerna kring de svenska (och nordiska) alkoholskatterna. Läs i Taiwan News:
http://www.etaiwannews.com/World/2005/03/21/1111373205.htm

tisdag, februari 22, 2005

Systemet avskedar 50 mutmisstänkta – pinsamheterna fortsätter

Systembolaget avskedar de 50 mutmisstänkta som fortfarande är anställda. Verkställande direktören Antira Steen har sagt att man inte tänker vänta med avskedandena till dess domstolen har gjort sitt utslag.

Vi har lite svårt att förstå hur det här fungerar. Man avskedar alltså den personal som är mutmisstänkt. Är inte det att döma någon i förväg? På vilka grunder avskedas de? En misstänkt är väl just bara misstänkt, och tills dess att en fällande dom sker är väl personen ansedd som oskyldig. Eller anser sig Systembolaget mer kompetent än domstolen och kan förutsäga dess utslag? Vad händer om någon blir frikänd?

Läs tex i Forbes, och Forbes och i The Local

Vi fick också nyligen en väldigt lång pressrelease med titeln ”Systembolaget välkomnar åtal”. Det är den mest omfattande text vi fått som information någon gång från Systembolaget och är i tonen nästan jublande över att de mutmisstänkta nu ska sättas dit. ”Det är tillfredställande att åtal nu äntligen väcks.” säger VD Steen. Vidare säger Steen ” För Systembolaget är märkesneutraliteten en överlevnadsfråga. Därför är kampen mot alla former av korruption så viktig.” Vi ser framför oss nästa besök i butiken: ”Konsumenten: Vad ska jag välja för vin till min fiskgratäng med räkor? Expediten: Jag tror att något av våra 2834 vita viner kanske skulle passa bra”. Eller vad är neutralitet? Vin handlar ju trots allt om subjektivitet, tyckande och personlig smak och hur ska en stackars systembolagsanställd då kunna vara märkesneutral?

Men det mest märkliga är dock Systembolagets egen totala avsaknad av ansvar. Man har ett företag som i stor utsträckning skulle kunna kallas genomruttet (enligt sättet det beskriver sig självt tex.). Att det blivit så måste i stor utsträckning bero på företagskulturen och därmed företagsledningen. Hur kan då företagsledningen helt två sina händer från sitt eget ansvar?... Tänk oss ett hypotetiskt t.ex. Ericsson där man upptäcker tusentals mutkolvar i organisationen. Hade det varit acceptablet att företagsledningen helt enkelt säger ”Nämen det är minsann inte vårt fel. Det är helt enkelt bara mina omoraliska anställda”? Skulle Svanberg & co. kunna helt enkelt bara skylla på sina underställda?

Se vidare Systembolagets presswebb (Klicka tex på Pressmeddelanden i högerspalten)

”Om monopolet försvinner kommer sortimentet att utarmas” – Monopol till marknadsekonomi: exemplet i Alberta

Argumentet om att sortimentet kommer att utarmas om monopolet försvinner hör man ofta. ”Dagligvaruhandeln kommer att ta över allt och de kommer bara att ha fem sorter.” Det är ju ett argument som vi tycker är svårt att tro på. Är sortimentet så uselt i England, Danmark eller Tyskland till exempel? Själva kan vi jämföra med vår specerihandel på hörnet (eftersom vi bor i ett land utan monopol). Vår ”Ica” (Monoprix, som den heter) har ett alldeles utmärkt urval. Allt från viner för några euro till någon enstaka Petrus och Yquem

Även mycket intressant är att titta på ett exempel i Kanada. I större delen av Kanada är det ett monopol. I en av provinserna, Alberta, bestämde man sig för ett femtontal år sedan att sluta med monopolet. Många hade samma farhåga. Att sortimentet på 5.000 produkter som fanns på monopolet snabbt skulle minska till en bråkdel. Vad som hände var att de 5.000 referenserna ökade till 16.000. Vad man dessutom gjorde var att införa en regel som sa att dagligvaruhandlarna inte fick sälja i samma lokaler som man säljer mat i. Därför blev dessa tvungna att bygga speciella vinbutiker och därmed konkurrera på mer jämn spelplan jämfört med nya och oberoende vinhandlare. Vilket också ledde till mer arbetstillfällen. Allt enligt uppgift från Wayne Henuset i Kanada, som visserligen är part i målet eftersom han är en av de nya och frodande vinhandlarna i Alberta.

Svenska importörer föredrar monopol? Det ger dem mer vinst?

Vi deltog nyligen i en konferens kalla WineEvolution arrangerat av Skalli & Rein – en fransk vinkonsultfirma (http://www.wineevolution.com/). En av presentatörerna, som var inbjuden för att ge en bild av den skandinaviska marknaden, var en hög chef från en av de allra största nordiska importörerna. Vi blev ganska häpna när vi hörde en del av vad han sa. Till exempel, utan att citera ordagrant: ”Om monopolen försvinner kommer importörernas marginaler att minska.” Jo det är klart, dagens skyddade marknad kommer att försvinna, så man får jobba mer. Eller ”Det är bättre både för konsumenterna och producenterna om monopolet blir kvar.” Tja, det är säkert bättre för de producenter som är etablerade hos monopolen – men vet ju vad man har och slipper konkurrens. Men för alla andra då? Och för konsumenten? Kanske har det att göra med rädslan för ökad konkurrens... Men framför allt är det märkligt att höra en företagsledare, som man skulle förmoda tror på en marknadsekonomi, förespråka ett monopol.

Nya regler om alkoholreklam – svenskar myndiga först vid 25?

Som vi tidigare nämnt infördes 1 januari nya regler för (mot?) alkoholreklam, i korthet: den får inte riktas till personer under 25, annonser måste innehålla varningstext, man får endast visa råvaran och förpackningen, får inte strida mot ”god sed” (?) osv. Vi läser i kollegan Vinbladet.dk att Niklas Sessler, redaktör för Bonniers Allt om Vin, säger att man inte tar emot prenumerationer från personer under 25 år. Vi trodde först att det var ett aprilskämt (!), men kanske inte ändå. Men borde inte det räknas som diskriminering? Att särbehandlas pga sin ålder (hudfärg, tro, dialekt etc) är väl diskriminering? Som Vinbladet säger: När blir svenskar vuxna?

Absolut slår rekord igen

För nionde året i följd ökade försäljningen av Absolut. Man sålde 2004 76 miljoner liter, en ökning med 5%. Absolut produceras av V&S Vin & Sprit som ägs av staten. Man undrar hur dessa ”framgångar” med försäljningen kan förlikas med den svenska regeringens folkhälso-mål att minska alkoholkonsumtionen... Aningen schizofrent kanske?

Monopolet och Systemet

En precisering kan kanske vara på sin plats. Våra synpunkter på monopolet är inte i sig en kritik mot Systembolaget AB. ”Systemet” har ett uppdrag av staten och sköter det efter bästa förmåga (får man förmoda). Det är nog inte ett lätt jobb.

Systembolaget har ett stort sortiment (även om det visst finns butiker på öppna marknader som har ett jämförbart sortiment) och kanske en effektiv logistik osv. Det är inte det som är kärnpunkten i kritiken av monopolet. Vare sig Systemet gör ett fantastiskt jobb eller ett uselt jobb så är vi kritiska mot alkoholmonopolet. Det är två olika saker faktiskt.

Sen är det klart att man kan ha synpunkter på Systemet också, både som butik och som en av yttringarna av monopolet.

Introduktion till monopol-bloggen

I den här experimentella bloggen finns synpunkter och debatt om det svenska alkoholmonopolet. Bloggen är ett experiment och om det inte fungerar tar vi bort den.

Bloggen är ingen ”officiell” BKWine-publikation, även om det är vi som gör BKWine (till skillnad från den ”officiella” siten www.bkwine.com och nyhetsbrevet BKWine Brief - http://www.bkwine.com/bkwine_brief/bkwine_brief.htm).

I bloggen kan vem som helst kommentera de saker vi skriver om ”monopolet”. Kanske kan det leda till lite konstruktiv debatt.

Våra grundtankar är i korthet dessa:

 • * I grunden är ett monopol odemokratiskt (inte bara ett alkoholmonopol). Därför bör man undvika monopol om det inte finns tungt vägande skäl för att ha det
 • * Monopolet fyller inte längre sin uppgift och bör upphöra. Argumenten emot monopolet överväger.
 • * Det enda som kan motivera att vi har ett monopol är folkhälsoargumentet och det tror vi är överspelat
 • * Andra argument för monopolet (”det är bra att kunna köpa exklusivare viner i Säffle med bara en dags leveranstid”, ”tack vare monopolet/Systemet slipper vi en massa skräpviner i Sverige”, ”det är ju bra att exklusivare viner inte kostar så mycket i Sverige tack vare att vi har ett monopol” osv) är både felaktiga och dessutom irrelevanta. Varför ska svenska skattebetalare subventionera det, om det nu vore sant?
 • * Konsumenterna skulle gagnas av att monopolet upphör: bättre service, större totalt urval, och sannolikt även lägre priser


I bloggen kommer vi att publicera både nyheter och synpunkter som rör monopolet och uppmuntrar alla att bidra med sina synpunkter.