tisdag, februari 22, 2005

Monopolet och Systemet

En precisering kan kanske vara på sin plats. Våra synpunkter på monopolet är inte i sig en kritik mot Systembolaget AB. ”Systemet” har ett uppdrag av staten och sköter det efter bästa förmåga (får man förmoda). Det är nog inte ett lätt jobb.

Systembolaget har ett stort sortiment (även om det visst finns butiker på öppna marknader som har ett jämförbart sortiment) och kanske en effektiv logistik osv. Det är inte det som är kärnpunkten i kritiken av monopolet. Vare sig Systemet gör ett fantastiskt jobb eller ett uselt jobb så är vi kritiska mot alkoholmonopolet. Det är två olika saker faktiskt.

Sen är det klart att man kan ha synpunkter på Systemet också, både som butik och som en av yttringarna av monopolet.