tisdag, februari 22, 2005

Introduktion till monopol-bloggen

I den här experimentella bloggen finns synpunkter och debatt om det svenska alkoholmonopolet. Bloggen är ett experiment och om det inte fungerar tar vi bort den.

Bloggen är ingen ”officiell” BKWine-publikation, även om det är vi som gör BKWine (till skillnad från den ”officiella” siten www.bkwine.com och nyhetsbrevet BKWine Brief - http://www.bkwine.com/bkwine_brief/bkwine_brief.htm).

I bloggen kan vem som helst kommentera de saker vi skriver om ”monopolet”. Kanske kan det leda till lite konstruktiv debatt.

Våra grundtankar är i korthet dessa:

  • * I grunden är ett monopol odemokratiskt (inte bara ett alkoholmonopol). Därför bör man undvika monopol om det inte finns tungt vägande skäl för att ha det
  • * Monopolet fyller inte längre sin uppgift och bör upphöra. Argumenten emot monopolet överväger.
  • * Det enda som kan motivera att vi har ett monopol är folkhälsoargumentet och det tror vi är överspelat
  • * Andra argument för monopolet (”det är bra att kunna köpa exklusivare viner i Säffle med bara en dags leveranstid”, ”tack vare monopolet/Systemet slipper vi en massa skräpviner i Sverige”, ”det är ju bra att exklusivare viner inte kostar så mycket i Sverige tack vare att vi har ett monopol” osv) är både felaktiga och dessutom irrelevanta. Varför ska svenska skattebetalare subventionera det, om det nu vore sant?
  • * Konsumenterna skulle gagnas av att monopolet upphör: bättre service, större totalt urval, och sannolikt även lägre priser


I bloggen kommer vi att publicera både nyheter och synpunkter som rör monopolet och uppmuntrar alla att bidra med sina synpunkter.