tisdag, februari 22, 2005

Svenska importörer föredrar monopol? Det ger dem mer vinst?

Vi deltog nyligen i en konferens kalla WineEvolution arrangerat av Skalli & Rein – en fransk vinkonsultfirma (http://www.wineevolution.com/). En av presentatörerna, som var inbjuden för att ge en bild av den skandinaviska marknaden, var en hög chef från en av de allra största nordiska importörerna. Vi blev ganska häpna när vi hörde en del av vad han sa. Till exempel, utan att citera ordagrant: ”Om monopolen försvinner kommer importörernas marginaler att minska.” Jo det är klart, dagens skyddade marknad kommer att försvinna, så man får jobba mer. Eller ”Det är bättre både för konsumenterna och producenterna om monopolet blir kvar.” Tja, det är säkert bättre för de producenter som är etablerade hos monopolen – men vet ju vad man har och slipper konkurrens. Men för alla andra då? Och för konsumenten? Kanske har det att göra med rädslan för ökad konkurrens... Men framför allt är det märkligt att höra en företagsledare, som man skulle förmoda tror på en marknadsekonomi, förespråka ett monopol.

1 kommentar:

Anonym sa...

när monopolet så förlolar dom stora impotörer på det,varför för dom små kommer att nöja sig med ett vist område,idag har dom små importörer svårt att komma in i monopolet för dom stora har mera att säga till det har vi bevis med alla muttor som det dar varit att dom har slutat är lögn,det är ej bara tre importörer det finns mera.
merkes neutrala på systembolaget är dom inte varför är ej ditt märke inte känd får man åftast eller land inom eruopa dom länedr producerar dåligt,den druvan är ej känd ex; lokala druvor man käner intete till ppå monopolet.
besviken importör med bred kunskap av druvor!!!!