lördag, november 26, 2005

Alkoholkonsumtionen ökar mest i Sverige: +12%


OECDs statistik visar att det land där alkoholkonsumtionen ökar mest är Sverige. 30 länder ingår i statistiken. Mest framgångsrik alkoholpolitik har man haft (att döma av statistiken) i Slovakien, Portugal, Italien, Mexico och Irland där konsumtionen sjunkit med mellan 5 och 15% under samma period. Bakgrundsmaterial här. (Klicka på bilden för att se en större version av diagrammet.)

Kan vara värt att påminna om att regeringens mål med alkoholpolitiken är ”att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar” (Prop 2005/06:30). Vidare: "Målet skall nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen". Att döma av resultatet hittills är det nog dags att ändra det sätt som man försöker uppnå detta mål.

1 kommentar:

Anonym sa...

dock bör det påpekas att statistiken är över förändring i procent och inte över konsumptionen. Att säga att Irland har en mer effektiv alkoholpolitik trots att de fortfarande har en konsumption per invånare på nära det dubbla jämfört med Sverige upplevs som en oerhörd vinkling av statistiken. Att Sveriges konsumtion stigit sen vi börjat anpassa oss efter EU:s införselregler är kanske inte heller så oväntat.