lördag, november 26, 2005

Alkohol är farligt = vi behöver en effektiv alkoholpolitik

Visst kan alkohol vara farligt. Om vi för en stund bortser från Systembolagets propagandakampanj så kan vi se t.ex. i WHOs statistik (World Health Report 2002) att alkohol är ett stort problem. I globalt perspektiv är alkohol den femte viktigaste hälsofaran (”Burden of Disease”), efter 1) undernäring, 2) oskyddat sex, 3) högt blodtryck, och 4) tobak. Om vi bara tittar på ”developed countries” så är alkohol på tredje plats:

1. Tobak
2. Högt blodtryck
3. Alkohol
4. Kolesterol
5. Övervikt

Med andra ord, det är ett hälsoproblem.

  • En effektiv alkoholpolitik?
En effektiv alkoholpolitik är alltså viktig. Låt oss se hur det är i Sverige.

Den svenska alkoholkonsumtionen steg med 12% mellan 2000 och 2003. (Uppenbarligen har den stigit mer sedan dess. Propagandakampanjen talar om 30%.) Av de 30 länder som ingår i denna OECD-statistik ligger Sverige i topp. I alla andra länder har konsumtionen stigit mindre eller sjunkit. Vad säger det om vår alkoholpolitik? Misslyckad.

Och vad blir svaret från våra politiker? Jo, vi måste hålla fast vid den politik vi har drivit och se till att inte anpassa och utveckla den.

  • Alkoholpolitik för nuet och inte för ett svunnet gruvsamhälle 1850
Vi lever inte längre i det gruvsamhälle i Falun som omtalas i Systembolagets propagandafilm. Där kan det kanske ha varit motiverat att begränsa tillgängligheten och hindra folk från att handla sprit.

Men är det vad vi vill göra idag? (Och om så vore, är det möjligt?) Systembolaget utökar öppettiderna, börjar med lördagsöppet, har mer och mer självplock i butikerna, introducerar vinprovningar i butikerna,... Vad är logiken? Är det så man begränsar konsumtionen?

En aspekt är ju att det är inte bara kvantiteten alkohol som är viktig utan också konsumtionsmönstret. ” In relation to both ill-health caused by alcohol and to its health benefits, the pattern of drinking may be as important as the total amount consumed” (Alcohol & Health, Institute of Alcohol Studies, http://www.ias.org.uk).

  • Och varför just alkohol?
Och om nu monopol är ett så effektivt sätt att minska hälsorisker, varför inför man då inte monopol på tobak? (Man har ju för övrigt utan monopol lyckats minska tobakskonsumtionen en hel del. Kanske också något att ta lärdom av?) Eller mer restriktioner och högre skatter på fett- och sockerprodukter som ju uppenbarligen leder till lika mycket hälsoproblem?

Är det helt enkelt så att det är pengabörsen och maktbegäret som styr?

Inga kommentarer: