lördag, september 03, 2005

Systembolaget utdelar straff till vissa av de mutmisstänkta leverantörerna

Fredag 2 september höll Anitra Steen, VD på Systembolaget, en presskonferens om vilka sanktioner man beslutat införa emot vissa av de leverantörer som är misstänkta i muthärvan. Här är utdrag ur Systemets pressmeddelande:

”Systembolaget har beslutat att häva inköpsavtal med Philipson & Söderberg som representerar cirka 16,5-17 miljoner kronor i omsättning (motsvarande drygt fyra procent av företagets totala omsättning hos Systembolaget 2004) och för Åkesson Vin drygt fem miljoner kronor i omsättning (motsvarande cirka tio procent av den totala omsättningen hos Systembolaget 2004). Avseende AB VinTrädgårdh, vars avtalsbrott bedömts som särskilt allvarligt, beslutades den 19 juli att häva samtliga vid tidpunkten gällande inköpsavtal. Samtliga hävningar får effekt per den 30 september. [...] Åtgärderna mot leverantörerna gäller inte lagbrott utan avtalsbrott [...]”

Med andra ord, Vinträdgårdh är inte längre leverantör till Systembolaget.

Dock är vissa andra mutmisstänkta leverantörer (till exempel Vin & Sprit) inte drabbade av sanktioner – se kommentarer i notis nedan. Man får förmoda att de varit mindre vedervärdiga.

Systembolaget säger också att sanktionerna får ”ingen effekt för producenter eller konsumenter” eftersom de producenter som drabbats i stället kan leverera sina varor via andra importörer än de tre drabbade. Det kan man möjligen tycka är ett lite naivt påstående.

Här finns listan på de produkter som drabbas.

Pressmeddelandet finns tyvärr inte tillgängligt på Systembolagets site.

Vill du veta mer om bakgrunden? Läs Peter Carlbergs artikel i Svenska Dagbladet.

Tja, vill man slippa mutor och annan snedvriden konkurrens är nog det mest effektiva botemedlet att avskaffa monopolet.

Se till exempel vad den statligt tillsatta expertutredningen om monopolets framtid kom fram till nedan.

(Visserligen var det i Ontario man vågade göra en sådan utredning men slutsatserna är intressanta ändå.)

Inga kommentarer: