lördag, april 30, 2005

Svenskar tycker till om alkoholmonopolet

Sveriges Sprit- och Vinleverantörers Förening har låtit göra en undersökning av vad svenskar tycker om monopolet. Resultat: Positiva till monopolet: 55%, Negativa till monopolet 35%, Vet ej: 10%. Man kan ju tolka det på olika sätt. Man kan ju ta det som ett stöd för att bibehålla monopolet. Man kan ju ta det som en kraftig tillbakagång för stödet för monopolet. Nu vet jag inte om det gjordes någon liknande undersökning för några år sedan, men vårt intryck är att förr var en överväldigande majoritet positiv till monoplet, till och med marknadsinriktade personer, men nu är det alltså bara lite drygt hälften som är positiva.

Inga kommentarer: