söndag, maj 08, 2011

"Markant färre fulla konfirmander"

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/markant-farre-fulla-konfirmander/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Inga kommentarer: