torsdag, september 21, 2006

Regeringen vill avskaffa Apotekets monopol. Systembolaget nästa?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/regeringen-vill-avskaffa-apotekets-monopol-systembolaget-nasta/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

4 kommentarer:

Peder sa...

Statliga vin & sprit blir granskade av konsumentverket och blir ålagda ett vite på 500 000:-

http://www.teamwinemaster.se/artiklar/vs_group_skadestand.html

Olof sa...

http://www.systembolagetkampanj.se/forskarrapport/downloads/Svensk_sammanfattning.pdf

Per & Britt sa...

Olof,

Det är förvisso en intressant referens. Men framför allt intressant med tanke på hur man använder den för att argumentera.

Man kan ju börja med att notera att "studien" förefaller att vara gjord så att en samling "visa män" satt sig ner och resonerat om hur DE TROR att det kommer att bli.

Med andra ord, man har på inget vis gjort några studier eller genomfört några undersökningar. Man har helt enkelt satt sig runt ett bord och sagt, "vad tror vi med våra kloka hjärnor, kommer att hända".

De kloka hjärnorna, kan man sen notera, är inte något representativt urval av experter och intressenter, utan personer som har en etablerad syn på detta med alkoholpolitik. Resultatet av "studien" är med andra ord knappast överraskande.

Sen har man byggt upp en tjusig matematisk modell runt det hela så att ingen vettig person orkar läsa hela den fullständiga rapport man konstruerat.

Som exempel, en av grundteserna som man tar för givet i "studien" är att längre öppettider automatiskt leder till högre konsumtion.

(Då kan man ju parentetiskt undra hur det kan komma sig att Systembolaget tillåter sig att förlänga sina öppettider med att t.ex. återinföra lördagsöppet, om detta nu automatiskt leder till ökad konsumtion. Det strider ju mot Systembolagets uttalade uppdrag... Man borde ju istället minska öppettiderna, enligt rapportens och Systembolagets logik.)

Slutligen lägger man ner miljoner kronor (?) på att lansera denna rapport i annonser, på propagandawebsite och liknande, som något som "bevisar" att monopolet (och därmed Systembolaget) är förnämligt och nödvändigt för svenskarnas goda hälsa. (Och varför Systembolaget ska ägna sig åt denna typ av politisk propaganda är ett mysterium. Politisk propaganda – jo, monopolet är ett politiskt beslut och att Systembolaget propagerar och argumenterar för sin egen överlevnad och monopolets fortlevnad är med andra ord ren politisk propaganda.)

På gränsen till humbug, borde man snarare kalla detta sätt att presentera tyckande som vetenskapligt.

-Per

Markus sa...

Systembolaget kostar bara en massa pengar , som t ex personal kostnaderna är enorma. Istället så skulle vanliga butiker kunna sälja alkohol med ett bestämt minimivärde. Detta minimivärde skulle kunna gå till staten som ändas skulle gå ut på att hjälpa missbrukare. Om nu alkohol skulle få säljas i vanliga butiker och även billigare skulle även alkoholhandlen i Sverige öka vilket skulle innebära mer pengar till staten. Samhället skulle tjäna alla de X kr som gick till systembolagets personal och andra liknande utgifter.