tisdag, juli 22, 2008

Behöver vi verkligen indoktrineras?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/behover-vi-verkligen-indoktrineras/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

1 kommentar:

Martin i all hast sa...

Tolkningar och ännu fler tolkningar... Först tolkar Holder m fl (de som ni tolkar som "forskare") omfattande statistiska material, sedan tolkar ni deras tolkning. Visst, "forskarna" har sin agenda, precis som ni. Problemet är bara det att de ca 10 forskarna bakom rapporten är oerhört framstående inom sitt gebit, då de är professorer från Berkeley, Oslo, Karolinska etc. Bara genom detta faktum är deras trovärdighet i hur man skall tolka alkoholkonsumtionsdata betydligt högre än två researrangörers. När det dessutom är så att researrangörerna framförallt organiserar vinresor blir inlägget än mer tramsigt. I kommentaren implicerar ni att forskarna skulle ha något att vinna av att visa att svenskarna skulle dricka mer om monopolet upphörde. Så är det givetvis inte, snarare tvärtom. Skulle svenskarna dricka mer skulle forskarna få mer pengar, se bara vad som skett de senaste 5-10 åren. Dessutom, deras synpunkt, att restriktiv alkoholpolitik är bra för att hålla nere konsumtionen bygger på ackumulerad erfarenhet. Låt vara att deras data för att hävda den 30-procentiga uppgången inte är enormt välunderbyggd, men det finns inte ett enda exempel, globalt, på att en mindre restriktiv alkoholpolitik skulle leda till något annat än ökad konsumtion och stigande alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Just därför har liberaliseringsivrarna så svårt att nå fram till beslutsfattarna, i synnerhet i länder med lång socialpolitisk tradition, för den kanske viktigaste aspekten av den alkoholpolitiska debatten försvinner alltför ofta i de näringslivsunderblåsta inläggen, nämligen det att alkoholism och annan överkonsumtion utgör en av de viktigaste determinanterna för välfärd i västvärlden, och inget land vill väl stå med skägget i brevlådan i internationella jämförelser?