tisdag, september 22, 2009

“Gårdsförsäljning av vin snart möjligt” – Orwellsk lång näsa!

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/gardsforsaljning-av-vin-snart-mojligt-orwellsk-lang-nasa/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Inga kommentarer: