fredag, december 11, 2009

Kanske finns det hopp, eller, Den svenska alkoholpolitikens misslyckande – igen

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/kanske-finns-det-hopp-eller-den-svenska-alkoholpolitikens-misslyckande-igen/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

13 kommentarer:

Miguel C.L. sa...

Bra skrivet, Per & Britt

Niklas sa...

"Det tror jag inte på."

Hur var det nu med tro och fakta? Läser man ert senaste inlägg på bloggen var det ju viktigt att skilja på dessa, men här väger tydligen din tro starkare än forskarnas resultat... All forskning visar att de ungdomar som serveras alkohol hemma dricker mer än de som inte får alkohol hemma. Ännu tydligare är skillnaden för de som får alkohol av sina föräldrar att ta med sig på fester och liknande.

Jag väljer att lita på forskningen mer än vad du tror.

Låt mig nu få förändra ett annat resonemang du för i blogginlägget, för att visa hur absurt det är:

"Och det är välrimligt att föräldrarna tar det ansvaret – att veta när det är lämpligt att låta sitt barn köra bil, kanske innan artonårsdagen. En 18-års gräns är ju godtyckligt. Det är ju inte så att under 18 så är det omöjligt att köra bil, men dagen efter man fyller år så blir det problemfritt."

Slutsats: Åldersgränser och många andra regler är alltid i viss mån godtyckliga, men de finns där av en anledning.

"Vad kan man dra för slutsats av det?"

Att drickandet ökar för att alkoholpolitiken de senaste 15 åren har liberaliserats. Vi har förlorat flera av våra monopol, serveringstillstånden har ökat, införselkvoterna har försvunnit och priset på alkohol är lägre. I en sådan situation är det inte konstigt att konsumtionen ökar. Det är helt i enlighet med den forskning som visar att begränsad tillgänglighet, t.ex. monopol, är bra för folkhälsan.

Om ni är intresserade av folkhälsa tycker jag därför ni ska driva att vi återgår till ökade restriktioner, men jag gissar att det inte är där intresset finns...

Anonym sa...

Ni har fel problemet ligger inte i att monopolet inte funkar problemet ligger i införelsekvoten och att Tyskland är billigare att åka till

Öl och vin i mataffären skulle avdramatisera det här med alkoholen"
Vi vet idag att en friare alkoholförsäljning också innebär en ökad konsumtion. Med starköl och vin lättillgängligt på Ica och Konsum skulle folk dricka mer. Ganska mycket mer dessutom.

Vi vet det för att vi har provat det förut. Mellan 1965 och 1976 såldes en lite starkare ölsort, mellanölen, i vanliga livsmedelsbutiker. Under de här åren ökade drickandet drastiskt – den totala alkoholkonsumtionen steg med 40 procent!

Ett annat stort problem under den här perioden var att fler ungdomar fick tag på öl, det har nämligen visat sig vara mycket svårare att få ålderskontrollerna att fungera i vanliga livsmedelsbutiker än på Systembolaget. (Detta är ett problem vi har än idag. Tester som Ungdomens Nykterhetsförbund har gjort visar att sju av tio ungdomar kan köpa folköl trots 18-årsgränsen.)

"Det är bra att barn får lära sig umgås med alkohol hemma"
Ibland hör man föräldrar som säger att "det är bättre att jag köper ut till mina barn, då vet jag åtminstone vad de dricker".

Jo då, som förälder kan du nog vara säker på att dina barn dricker vad du ger dem. Minst.

Undersökningar gjorda bland annat av docent Ulla Marklund visar att de barn som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer när de är ute med kompisar. De som aldrig får alkohol av sina föräldrar dricker däremot lite eller ingenting.


Problemen med ökad konsumtion som vi fått i Sverige i och med de öppna gränserna skiljer sig dock kraftigt åt i olika regioner: Ju närmare man har till billig alkohol ju mer dricker man

Per and Britt, BKWine sa...

Bäste Anonym,

(Kan man anta att du representerar IOGT? Texten är i stora drag hämtad från deras sajt: http://www.iogt.se/Fakta--argument/Lathund-for-nykterister/ )

Det är ett intressant resonemang. Men tyvärr stämmer logiken inte överens med verkligheten.

Om man tittar på den statistik som publicerats i Can-Raport 113 om utvecklingen av drogkonsumtion (där man inkluderar alkohol, se t.ex. http://monopolet.blogspot.com/2009/11/utvecklingen-av-alkohol-och-tobaksbruk.html ) så visar det sig t.ex.:

- konsumtionen av öl gick upp efter 1965, kraftigt, men efter ett par år så gick den ner för att 1976 bara vara något högre än 1965. Att det blir ett uppsving när man släpper på kraftiga restriktioner är ju inte konstigt. Men efter den första ”euforin” svalnade intresset kraftigt. Mot slutet av den ”fria” perioden minskade konsumtionen.

- uppgången hade startat ett antal år innan 1965 så man kan undra vad som var orsaken. Klart är att det inte bara berodde på den förändrade försäljningskanalen.

- under samma period ökade vinförsäljningen kraftigt. Den nästan fördubblades. Detta berodde ju uppenbarligen inte på mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutiker utan lär ha haft andra orsaker. Vilka?

- Under perioden ökade även försäljningen av sprit, dock inte lika mycket som vinförsäljningen, men mer än ölförsäljningen

Där har vi verkligheten bakom de siffror som du, Anonym, menar visar på monopolets förträfflighet nödvändigheten att behålla det. Det är svårt att förstå hur du läser siffrorna.

Den totala alkoholkonsumtionen gick alltså upp väsentligt under perioden 1965-1976, men det var mest vin och sprit som bidrog. Med andra ord, de varor som såldes av monopolet var de som bidrog mest till ökningen. Mellanölet, som såldes i livsmedelsbutiker, bidrog visserligen också, men i mindre utsträckning.

Vad drar man för slutsats av det?

Att monopolmodellen är effektiv, eller motsatsen?


Om man vill hårda frågan kan man ju till och med tycka att Anonyms inledande fras ”Vi vet idag att en friare alkoholförsäljning också innebär en ökad konsumtion” till och med direkt motbevisas av mellanölsförsäljningens statistik och att den understryker nödvändigheten av att upphöra med monopolet.

(F.ö. docent Ulla Marklund, vid det historiskt alkoholfientliga Folkhälsoinstitutet är väl kanske inte heller världens mest neutrala bedömare av frågan.)

Och det här med tillgänglighetens inverkan på konsumtionen: tittar man på andra länder i Europa, länder utan monopol, där man t.ex. kan köpa vin i livsmedelsbutiker, så minskar konsumtionen. Tittar man på Sverige, där vi har ett monopol för att begränsa konsumtionen, så stiger konsumtionen.

Kanske kan det vara motiverat att ställa sig frågan ”hur minimiserar vi alkoholskadorna?” snarare än att krampaktigt fokusera på att ”vi måste till varje pris behålla monopolet”, vilket ju ändå bara nätt och jämt står för hälften av all alkohol som konsumeras. Det vore nog en fördel för de som verkligen drabbas av alkoholproblem. Och även för alla andra.

-P

Anonym sa...

Vad har ni för källor som säger emot. Jag använder mig av fakta från

CAN
Drugsmart
FHI
SORAD


PS:
Eran blogg är den hemskaste jag har sett i design aktigt sätt

Anonym sa...

Glömde. Kan ni visa källor från att det var vin som såldes mest av det än ölet

Hampus sa...

Att lära barn inta droger är fel och kommer inte leda till en bra värld. Varför vill ni att barn ska lära sig det

Per and Britt, BKWine sa...

-- “Anonym” (det vore ju trevligt om du någon gång tordes stå för dina synpunkter med namn…)

Har du läst vår kommentar? Där står angivet vad som är källan. Om du hade besvärat dig med att läsa kommentaren och titta källan vi refererar till så skulle du till och med funnit en figur som illustrerar statistiken. Om man nu inte orkar läsa siffrorna. Som t.ex. tydligt illustrerar att ölet inte var ”boven”.

Och om man nu ska komma med ovidkommande kommentarer om bloggdesign och liknande så kanske man kan tycka att du kunde besvära dig med att skriva lite bättre svenska.

-- Hampus

Du vrider och vänder på resonemanget till oigenkännlighet. På ett liknande sätt skulle man kunna fråga dig ”att statsstyra handeln och ha monopol i alla butiker, kläder, mat, osv, kan inte leda till en hälsosam ekonomi och ett bra samhälle. Varför vill du att staten ska äga all detaljhandel?” Det är ungefär den sortens förvrängning av vårt resonemang som du ägnar dig åt.

-P

Hampus sa...

Droger ska inte säljas i vinstintresse det är det jag vill se. Inget vinstintresse på droger

Jag förespråkar en fri marknad där droger inte säljs i vinstintresse.

Dock så kan man aldrig ha en fri marknad när det kommer till droger då folk tjännar pengar på att folk berusar sig och få andra att lida.

Det ni vill är att öppna upp drogmarknaden och se till så att drogen säljs i vinstintresse och dessa affärer kommer inte ha bra ålderskontroll då UNF's rapport visar att 7/10 butiker inte kan hålla dessa åldersgränser på 18 år ens på vanligt folköl

Anonym sa...

Hmm, jag undrar om UNF gjort samma tester pa Systembolaget? Det ar ju manniskor som jobbar dar ocksa, och manniskor begar misstag. Jag sjalv, samt flera av mina kompisar har handlat pa Systembolaget innan vi blev 20, sa det dar med att alderskontrollen ar battre dar ar bara nys, UNF har bara valt att inte testa dar av nagon anledning. Det ar ju markligt att svenskar inte skulle kunna hantera ol, vin och sprit i livsmedelbutiker. Ta vart grannland Norge, som saljer mellanol i livsmedelbutiker, varfor skulle inte detta funka i Sverige??

/ Stefan

Anonym sa...

I över 95-96% av butikerna så sköts ålderskontrollen på systembolaget
Det är väldigt få butiker då dvs 3-4% som säljer ut jämfört med vanliga butiker som har 70% som inte följer lagen'

Oftast så brukar systembolaget som varit med om dessa kontroller när det kommer till försäljning till minderåriga skärpa sig rejält jämfört med vanliga butiker så som ICA, Konsum, Netto, City gross och många fler

Per and Britt, BKWine sa...

Det finns å andra sidan ingen fundamental orsak till att ålderskontroll inte skulle kunna fungera tillfredsställande även i icke-monopolbutiker – undr förutsättning att man införde vettiga regler och kontrollmekanismer. Det är ju knappast så att ett monopol definitionsmässigt har en bättre kontroll. Vore det så så skulle man nog vara tvingad att införa monopol på många fler områden.

Tvärt om finns det skäl att tro att en ålderskontroll skulle kunna fungera lika bra eller bättre i privata butiker. Till exempel så kan en privat butik som ’avslöjas’ med att inte följa åldersreglerna förlora sin försäljingslicens och/eller bötfällas. Det är ju knappast så att en Systembutik kan hotas med att förlora sin licens.

Anonym sa...

Det som är felet är hur folk som ni målar upp alkoholen och försöker ta bort drogstämpeln från en sådan farlig drog
1. 70% av alla affärer som säljer ut till minderåriga rapporteras. vad gör politkerna inget. Varför? jo för att de är som ni. Den är ju så viktig idag. Attityden som ni har att det är som vilken dryck som helst som är felet. Politikerna rör inte en fena för att ta bort försäljning på alkoholen för de affärer som inte kan sköta det. Och ni vill säta in fdet i vanliga butiker som politiekrna ger blint öga på när de säljer alkohol till ungdomar