lördag, juni 18, 2011

En majoritet av svenskarna vill tillåta gårdsförsäljning. Eller avskaffa alkoholmonopolet?!

:::::
Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/en-majoritet-av-svenskarna-vill-tillata-gardsforsaljning-eller-avskaffa-alkoholmonopolet/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!
:::::

Inga kommentarer: