fredag, december 01, 2006

Mer blåsväder: Vin & Sprit får böta 500 000 kronor för otillåten reklam

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/nyheter/mer-blasvader-vin-sprit-far-bota-500-000-kronor-for-otillaten-reklam/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::