onsdag, januari 30, 2008

Jens Dolk i Svenska Dagbladet förlorar fotfästet?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/jens-dolk-i-svenska-dagbladet-forlorar-fotfastet/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Inga kommentarer: