tisdag, december 30, 2008

Carl-Johan Malmberg får för mycket champagne? Och tappar förståndet?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/carl-johan-malmberg-far-for-mycket-champagne-och-tappar-forstandet/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Inga kommentarer: