lördag, februari 18, 2006

Är systembolaget ett politiskt verktyg för regeringen?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/ar-systembolaget-ett-politiskt-verktyg-for-regeringen/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Inga kommentarer: