söndag, februari 05, 2006

Vad tycker vi egentligen om Systembolaget?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/vad-tycker-vi-egentligen-om-systembolaget/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

6 kommentarer:

Peter M sandberg sa...

Sortiment, pris, service, är irrelevant i diskussionen om Systembolagets vara, tycker jag, eftersom alla har olika syn på dessa faktorer.
Allt (det mesta)skulle förändras om man helt enkelt tilllät privatpersoner och företag att konkurrera på samma villkor som Bolaget har.
Då är det ju en momopolsituation (samma villkor- samma skatter och påslag) och en konkurrenssituation -
olika service, utbud, inriktning etc.!!
När politikerna sedan ser att detta fungerar försvinner Bolaget per automatik!!
Peter M. Sandberg/ Gft

Lennart E. sa...

Jag är delägare i systembolaget, utan att behöva aktiebrev. Skulle det kännas bättre om vinsten hamnade hos de som hade aktier(privatbolagiserat) ? Problemet med monopol kan vara att ledningen tillsätts politiskt och att styrfunktionen (styrelse) inte har kompetens. Men privat, ja se på Skandia! Se på Enron! Inte måste det bli bättre för att det blir privat!? Även om en importör endast får in sitt vin i beställningssortimentet så har hon detaljister i hela Sverige som kan ta hand om beställningar, reklam om vin är numera tillåten. Annars skulle hon försöka få en massa olika vinhandlare att köpa in sitt vin, hur lätt är det?? Se på vad som händer när en del stora livsmedelshandlare satsar mer på sina egna märken, blir det större sortiment? Tror ni att det i glesbefolkade Sverige skulle bli ett större sortiment om systembolaget skulle upphöra???

Robert sa...

Hur har ni tänkt er att undvika den uppgång i alkoholkonsumtion som skulle ske om man avvecklade systembolaget, med alla de negativa konsekvenser som följer av den ökningen? Monopolet handlar om att minska alkoholens negativa skadeverkningar, inte att ha ett bra sortiment.

Per & Britt sa...

Robert,

Vad säger att det blir en uppgång? Annat än ogrundade ”tyckanden” att ”det är klart att det skulle bli en uppgång”? Finns det några verkiga belägg för det?

Ta två andra exempel:

Exempel 1: Sverige: Under de senaste åren har alkoholkonsumtionen gått upp mer i Sverige än i andra länder. Med andra ord, monopol verkar inte vara ett effektivt sätt att minska eller begränsa konsumtionen.


Exempel 2: I Kanadas provins Alberta avskaffade man monopolet man hade (som var snarlikt det svenska). Efter monopolets avskaffande gick inte konsumtionen upp nämnvärt. Däremot så steg konsumtionen en hel del i en annan provins i Kanada, Quebec, där man fortfarande hade monopol.

Så var har du för grund i att säga att konsumtionen skulle gå upp annat än ”det är klart att den skulle”?

Absolut, monopolet handlar om att minska alkoholens skadeverkningar - att främja folkhälsan. Men allt tyder på att monopolet är ett misslyckat instrument för att främja folkhälsan (men däremot är ett bra maktinstrument). Det borde finnas mycket bättre sätt att värna om folkhälsan än att ha ett icke fungerande monopol, som i alla fall står för mindre än hälften av all alkohol som konsumeras i landet. Hur kan det vara ett viktigt folkhälsoinstrument när majoriteten av den konsumerade alkoholen kommer från andra källor?

Ytterligare ett exempel: man har faktiskt drivit en ganska effektiv folkhälsokampanj mot tobak (förefaller det mig), som gjort att framförallt unga röker mindre idag än förr. Det har man gjort utan att behöva införa monopol på tobak. Eller hur?

Per & Britt sa...

Lennart E –

Tja, vi är nog i grunden oense om en sak. Jag skulle säga, självklart är det bättre om det är privat. (Att du sen kan hitta exempel på misskötta företag är inte särskilt relevant. Och motexempel finns ju för övrigt – se bara på ”mutskandalen”.)

Om du i grunden tycker att det är bättre att staten driver kommersiell verksamhet, snarare än att man låter det i görligaste mån skötas av ”näringslivet” så är vi oense politiskt. Vi tycker inte särskilt mycket om socialism – vilket det kallas som du förespråkar tyvärr. Det är i grunden inte statens uppgift att driva företagsverksamhet. Tycker vi.

Och din oro för sortimentet och tillgängligheten: Med risk för att verka tjatig, se på exemplet Alberta i Kanada (se länk i den andra kommentaren).

- - Med monopol: 1.900 sorter
- - Efter monopolets avskaffande: 12.000 sorter
Utarmning av sortimentet?...
(Hur många tandkrämssorter tror du förresten vi skulle ha om vi hade statligt utvald tandkräm?)

- - Med monopol: 310 butiker
- - Efter monopolets avskaffande: 1.100 butiker
= Ökad bekvämlighet och tillgänglighet för konsumenten

- - Med monopol: 950 arbetstillfällen
- - Efter monopolets avskaffande: 2904 arbetstillfällen
= Nya jobb

Och angående aktieägandet: jag föredrar att själv välja vilka företag jag äger aktier i heller än att Göran Persson eller någon annan politiker bestämmer åt mig vilka företag jag ska äga aktier i. Gör inte du?

Peder Molin sa...

Vi är vuxna människor och vi måste ta ansvar för oss själva. Det är tråkigt att folk får alkoholproblem men man kan inte förbjuda allt som är farligt för visa.
Men Systembolaget avspeglar bara en bild av våra valda politiker som aldrig tar ansvar för konsekvenserna av deras egna misstag utan slår ifrån sig. Ett bra exempel på det är ju dom pågående KU-förhören.
Vi har exempelvis IOGT-NTO och AA som ska få komma ut med sitt budskap bättre till dom som behöver hjälp.