onsdag, januari 24, 2007

Systembolaget vidtar sanktioner på 32 miljoner kronor mot Vin & Sprit - DEL 1

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/systembolaget-vidtar-sanktioner-pa-32-miljoner-kronor-mot-vin-sprit-del-1/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

1 kommentar:

Per & Britt sa...

SYSTEMBOLAGETS PRESSMEDDELANDE (DELAR AV)

Pressmeddelande den 24 januari 2007

Sanktioner fastställda mot V&S Vin & Sprit AB
- Civilrättslig utredning slutförd

Systembolaget har beslutat att häva inköpsavtal med V&S Vin & Sprit AB som representerar cirka 32 miljoner kronor i omsättning per år 2006 (exklusive moms och alkoholskatt). Detta gäller 17 artiklar.

Sedan åtal väcktes mot nio anställda hos V&S i juni 2006 har Systembolaget, med stöd av advokatfirman Hammarskiöld & Co under ledning av advokat Jacob Melander, analyserat förundersökningsmaterialet och aktuella omständigheter. Vid denna utvärdering har konstaterats att Vin & Sprit brutit mot inköpsvillkoren. Nu har Systembolaget beslutat om omfattningen av sanktionerna och därmed avslutas den civilrättsliga utredningen.

Vid genomgången av förundersökningsmaterialet har Systembolaget bland annat kunnat konstatera att anställda hos V&S systematiskt och i stor omfattning har haft otillåtna kontakter med Systembolagets personal, innefattande bland annat otillbörlig representation och gåvor, under den aktuella tidsperioden. Systembolaget har följt den sanktionsmodell som användes vid tidigare beslut i september 2005 om sanktioner mot AB Vin Trägårdh, Philipson & Söderberg och Åkesson Vin, och beslutat att nu häva inköpsavtal med V&S som representerar cirka 32 miljoner kronor i omsättning hos Systembolaget (exklusive moms och alkoholskatt). Den sanktionsmodell som har använts i samtliga fall har redovisats för såväl Konkurrensverket som EU-kommissionen.

- Vår utgångspunkt har varit att Systembolagets kunder inte ska drabbas av sanktionerna och inte heller oskyldiga producenter. Vi erbjuder därför berörda producenter att leverera produkterna genom andra leverantörer, säger Systembolagets vd Anitra Steen.

Avtalsbrott

Företag som är leverantörer till Systembolaget omfattas både av regelverket enligt Systembolagets inköpsvillkor och av allmänna lagregler. Enligt allmänna lagregler kan exempelvis en leverantörs anställda ha ett individuellt straffansvar för bestickningsbrott.

I Systembolagets inköpsvillkor anges bland annat villkoren för hur en leverantörs kontakter med Systembolagets medarbetare får ske, i syfte att värna om objektivitet, märkesneutralitet och icke-diskriminering. I förundersökningsmaterialet framkommer att V&S i väsentliga avseenden brutit mot inköpsvillkoren i just dessa delar. Detta ligger till grund för att Systembolaget vidtar sanktioner nu och inte inväntar dom om eventuellt bestickningsbrott.

- Åtgärderna mot leverantörerna gäller inte lagbrott utan avtalsbrott och grundas på fakta som i allt väsentligt inte är omstridda, säger advokat Jacob Melander från advokatfirman Hammarskiöld & Co.

Bilagor ............

För ytterligare information kontakta gärna..............

Se även Systembolagets presswebb...............

Systembolaget och V&S: samma ägare men två helt skilda företag Systembolaget har monopol på detaljhandeln med alkohol i Sverige. V&S är en av Systembolagets drygt 300 aktiva leverantörer. Både Systembolaget och V&S ägs av svenska staten. De bägge bolagens styrelser, ledningar och revisorer är fullständigt åtskilda. V&S lyder under Näringsdepartementet och Systembolaget under Socialdepartementet.

[SLUT]