lördag, november 07, 2009

Är alkoholpolitikens åtgärder i enlighet med målen?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/ar-alkoholpolitikens-atgarder-i-enlighet-med-malen/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Inga kommentarer: