lördag, november 07, 2009

Totalkonsumtionsmodellen, en av grundbultarna i svensk alkoholpolitik, är den förlegad?

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/totalkonsumtionsmodellen-en-av-grundbultarna-i-svensk-alkoholpolitik-ar-den-forlegad/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

Inga kommentarer: