onsdag, december 30, 2009

Gårdsförsäljning av vin leder till ökat fylleri, klargör IOGT-NTO

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/gardsforsaljning-av-vin-leder-till-okat-fylleri-klargor-iogt-nto/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

29 kommentarer:

Niklas sa...

"Tittar man på statistiken verkar monopolet inte vara ett effektivt sätt att begränsa alkoholkonsumtionen."

Vilken statistik? Sverige har nästlägst alkoholkonsumtion av alla EU-länder och tittar man på konsumtionsutvecklingen historiskt ser man att länder där tillgängligheten på alkohol begränsats genom monopol eller andra tillgänglighetsbegränsande åtgärder har lägre alkoholkonsumtion än andra jämförbara länder.

Begränsad tillgänglighet och högt pris är vetenskapligt belagt de två effektivaste medlen för att begränsa alkoholkonsumtionen. Den svenska politiken har varit lyckad eftersom den byggt på dessa medel.

Om tillåtande av gårdsförsäljning innebär att vi måste överge monopolet vet vi förstås inte. Hur det ligger till med den saken kan vi veta säkert först efter ett avgörande i EG-domstolen. Alla som har läst Franzéndomen måste inse att tillåtande av gårdsförsäljning troligen innebär att monopolet inte kan bibehållas. Denna ståndpunkt har riksdagens utredningstjänst kommit fram till och även de experter som medverkat i alkohollagsutredningen.

Det är således fakta att alkoholmonopolet hotas av en tillåten gårdsförsäljning. Det är också fakta att ett avskaffat monopolet skulle leda till högre alkoholkonsumtion och ökade skador.

Däremot är det som sagt naturligtvis ingen av oss som kan spå in i framtiden och veta exakt hur det kommer att gå, men jag tycker det är onödigt att riskera monopolet för att ett fåtal gårdar ska få sälja vin.

Anders sa...

Som vanligt är det en lisa för själen att läsa er blogg. Den ger värdefull information till skillnad från den propaganda man måste utstå från t.ex. Systembolaget. Jag är en mycket tacksam läsare som ofta använder mig av era argument när jag diskuterar med folk som oftast helt okritiskt låtit sig övertygas av den svenska alkoholpropagandan. Er sida är ett litet ljus i mörkret. Tack så mycket. Med vänliga hälsningar: Anders

Anonym sa...

Jag har en fråga. Hur ska man kunna minska alkoholskadorna om man släpper ut alkoholen i vanliga butiker där man har nollkoll på åldersgränsen

Per and Britt sa...

Varför nollkoll på åldersgränsen? Om vi inte har monopol så torde butiker behöva ha licens för att sälja alkohol. Om en butik inte följer åldersgränsen så kan man dra in licensen. En god motivation för butiken att hålla koll på åldersgränsen mao. Om Systembolaget (idag) slarvar med kontrollen av åldersgränsen, hur stor chans tror du det är att deras ”licens” dras in? Vem har störst incitament att se till att åldersgränserna efterföljs?
-P

Anonym sa...

Då UNF har gjort undersökningar runt om i landet så visar det sig att 7 av 10 butiker inte kan hålla dessa ålderskontroller med bara folköl då och dessa butiker har inte fått indraget licens från kommunen/staten

Sen så finns det kontroller på systembolaget som har rätt till att straffa dem som jobbar/äger systembolaget. Det finns de poster som har rätt till detta att kunna straffa staten om de har missköts sig.

Per and Britt sa...

”Anonym”: Jovisst, staten kontrollerar sig själv och straffar sig själv när den gör fel, och drar in sin egen licens. Tja, kanske det. Men mindre troligt. För det mesta fungerar det bättre när det finns mer oberoende och mer balans i systemet.
-P

Anonym sa...

Fel det finns kommissioner som staten inte kan lägga sig in i och har rätt att straffa staten om de gör fel.

Per and Britt, BKWine sa...

Här var tidigare en kommentar som nu tagits bort. Den var intressant, skriven av ”Niklas”, så här är vad som stod i kommentaren:

"Tittar man på statistiken verkar monopolet inte vara ett effektivt sätt att begränsa alkoholkonsumtionen."

Vilken statistik? Sverige har nästlägst alkoholkonsumtion av alla EU-länder och tittar man på konsumtionsutvecklingen historiskt ser man att länder där tillgängligheten på alkohol begränsats genom monopol eller andra tillgänglighetsbegränsande åtgärder har lägre alkoholkonsumtion än andra jämförbara länder.

Begränsad tillgänglighet och högt pris är vetenskapligt belagt de två effektivaste medlen för att begränsa alkoholkonsumtionen. Den svenska politiken har varit lyckad eftersom den byggt på dessa medel.

Om tillåtande av gårdsförsäljning innebär att vi måste överge monopolet vet vi förstås inte. Hur det ligger till med den saken kan vi veta säkert först efter ett avgörande i EG-domstolen. Alla som har läst Franzéndomen måste inse att tillåtande av gårdsförsäljning troligen innebär att monopolet inte kan bibehållas. Denna ståndpunkt har riksdagens utredningstjänst kommit fram till och även de experter som medverkat i alkohollagsutredningen.

Det är således fakta att alkoholmonopolet hotas av en tillåten gårdsförsäljning. Det är också fakta att ett avskaffat monopolet skulle leda till högre alkoholkonsumtion och ökade skador.

Däremot är det som sagt naturligtvis ingen av oss som kan spå in i framtiden och veta exakt hur det kommer att gå, men jag tycker det är onödigt att riskera monopolet för att ett fåtal gårdar ska få sälja vin.”


Uppenbarligen kan man läsa statistik på olika sätt.

Tittar man på statistiken så visar det sig att i Sverige går konsumtionen upp. Dessutom går den upp sedan länge, så att hävda att uppgången beror på ”införselkvoterna” håller inte som argument. Svensk alkoholkonsumtion har ganska stadigt ökat sedan 30-talet och under hela den tiden har vi haft monopol. Hur monopolet då begränsat konsumtionen förefaller oklart. Kanske kan man hävda att ”det hade varit ännu värre utan monopol”?

http://monopolet.blogspot.com/2009/11/utvecklingen-av-alkohol-och-tobaksbruk.html

http://monopolet.blogspot.com/2005_11_01_archive.html


Tittar man vidare så visar det sig att i många andra länder i Europa, där man inte har monopol, så går konsumtionen ner, trots den jämförelsevis lättillgängliga alkoholen.

Kanske beror det snarare på den svenska alkoholkulturen. Och kanske inte minst på supkulturen och kamikazedrickandet på helger och fester. Och det är just den typen av dryckeskultur som förbudsivrarna, inklusive Systembolaget, framför. Tittar man t.ex. på mycket av Systembolagets egen information så genomsyras den av attityden att alkoholen framför allt är till för att supa och för att bli full.

Hur man mot den bakgrunden kan mena att den svenska alkoholpolitiken är lyckad är ett mysterium.

”Det är således fakta att alkoholmonopolet hotas av en tillåten gårdsförsäljning.” är ju ett meningslöst hårklyveri.

”Det är också fakta att ett avskaffat monopolet skulle leda till högre alkoholkonsumtion och ökade skador” är å andra sidan ett i allra hösta grad tveksamt påstående. Vilka fakta? De fingrar i vinden som den mycket omtalade (av Systembolaget) ”vetenskapliga” undersökningen som Systembolaget lät göra för några år sedan?

Fakta är att när man avskaffade alkoholmonopolet i provinsen Alberta i Kanada ledde det inte till någon ökning. I provinsen Quebec behöll man däremot monopolet och där ökade konsumtionen med 15 % under samma period.

Fram för mer fakta!

Anonym sa...

fel fel fel.
Ju mer lätt tillgängligt det är att få tag på alkoholen desto mer så ökar konsumtionen(försäljning räknar man med)


Statistik

FOlk som bor i södra Sverige åker till Tyskland. Monopolet misslyckas inte det finns bara billigare alternativ då. De som bor närmare Finland åker till FInland för det är billigare
Billigare alternativ

Norges alkoholkonsumtion ökar ju också men det är ju för att Sverige är billigare så folk åker över dit

När man gick med EU på 90-talet så ökade alkholkonsumtionen för att man kunde åka över till andra länder och handla alkohol i en viss mängd tullfri.

Konsumtionen har ökat men det beror på att restriktioner har minskat. 50-talet då ökade det . motboken försvann
när monopolet sänkte från 21 till 20 konsumtionen ökade.

Forskare från Kanada och USA med hjälp av Svenska forskare har spånat och kommit fram till en slutsats som är den störst att alkoholkonsumtionen kommer att öka. Ålderskontrollerna kommer att bli betydligt sämre, misshandel ökar.
Många faktorer spelar roll till att alkoholkonsumtion ökar
1 av dem är att det finns billigare alternativ det vill säga Tyskland/Danmark/Finland
2. Införelsekvoten 270 liter. absurda mängder alkohol som transporteras in i Sverige
3. Unga lär sig av Vuxna
man lär sig av föräldrar

Per and Britt, BKWine sa...

-- Anonym

Måste erkänna att det är lite svårt att följa ditt resonemang. Det är lite osammanhängande. Vilket ju kan tyckas ironiskt.

Jaha, på 50-talet så ökade konsumtionen på grund av motbokens avskaffande. På 70-talet på grund av mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutiker (vilket är felaktigt). På 90-talet därför att Sverige gick med i EU.

Det är ju ett sätt att tolka vad som hänt.

Faktum kvarstår, i Sverige har alkoholkonsumtionen ökat stadigt sedan många decennier. Faktiskt ända sedan 30-talet. Helat tiden under monopolets överinseende! I många andra länder (utan monopol) i Europa minskar den. Vad drar man för slutsats av det?

http://monopolet.blogspot.com/2009/11/utvecklingen-av-alkohol-och-tobaksbruk.html

Tja, du drar slutsatsen att det är bättre med monopol.

Vi drar den slutsatsen att monopolet är ett misslyckat verktyg, i synnerhet så som det hanteras idag, men även i grunden, för att främja folkhälsan. Det är svårt att förstå, tycker vi, hur man kan hävda att monopolet är effektivt när det i 70 år stadigt lett till ökad konsumtion. Vi har inte monopol på tobak men där har konsumtionen stadigt minskat. Borde vi införa monopol på tobak? Risken är ju att det skulle leda till ökad konsumtion. Där också.

Jag kan inte hitta mycket fakta som talar för att din tolkning är den rätta. Men kanske kan du hävda att ”konsumtionen ökar visserligen mer i Sverige än i andra länder, men tänk så mycket värre det skulle ha varit utan monopol. Då hade konsumtionen (nog, kanske, gissningsvis, möjligen) ökat ännu mycket mer”… Eller hur ser ditt resonemang ut?

Intressant att du tar upp den ”vetenskapliga” rapport som Systembolaget beställt av forskare i Kanada, USA och Sverige. Men du pekar verkligen på kärnan: dessa ”vetenskapsmän” har *spånat* fram ett resultat som Systembolaget basunerar ut. Sen när är ”spånande” (gissningar, fingret i vinden, hypoteser…) fakta? Titta hellre på verkliga fakta.
-P

Anonym sa...

Fast när det kommer till tobak så har många tagit ställning
och tobak är inte som alkohol

Alkohol till hör de tyngre drogerna

samt att jag vill veta var ni får faktan ifrån att det blir bättre

Anledningen till att det har ökat från 30-talet kan ju beror på att kvinnor förr inte drack så mycket men började sedan att dricka vin. i början på 30-talet opch framåt en bit så tog ju männen kvinnornas del.

jag vill se eran fakta som säger att mellanöl försäljningen är felaktig. har ni några som helst bevis på att det blir bättre om monoplet försvinner

Sverige ligger dag bland de länder i EU som har lägst alkoholkonsumtion

Information är en del av den bidragande faktorn till att det har minskat men vanliga affärer ska inte sälja droger då det säljs bara i vinstintresse.
privataffärer har även dålig koll på åldersgränsen vilket är en av saker monopolet inte ska försvinna då vi kommer ha det säkert som holland att debuten för alkohol blir på 12

Jag vill se fakta som säger att alkoholkonsumtionen kommer att minska om mionopolet försvinner och drogen säljs i vinstintresse

Per and Britt, BKWine sa...

Nej visst, som jag skrev i förra kommentaren, man kan absolut hitta diverse mer eller mindre kreativa sätt att förklara den stadigt ökade alkoholkonsumtionen. Motbok, kvinnor, mellanöl osv.

Man kan säkerligen också säga att i det stora hela har monopolet inte heller i sig bidragit till den ökade konsumtionen. (fast man undrar ju – med boxviner, alkoläsk och andra underliga produkter som monopolet anser att folket behöver)

Men att döma av statistiken är monopolet onekligen misslyckat som folkhälsoverktyg.

Som jag skrev i förra kommentaren – vill du se källan till statistiken så är du välkommen att följa länken i kommentaren från 13 april. Läser du inte vad vi skriver innan du attackerar våra synpunkter?

Sverige ligger idag relativt lågt i alkoholkonsumtion, men det är däremot ett av de OECD-länder där alkoholkonsumtionen under senare år stigit mest. Konsumtionen har även stigit stadigt sedan 30-talet. (Det skrev jag visst i förra inlägget.) Så hur effektivt är då monopolet? Konsumtionen stiger mer här än i länder där det inte finns monopol.

”Information är en del av den bidragande faktorn till att det har minskat” Vad menar du? Att systembolagets "informationskampanjer” har gjort att konsumtionen minskar? Det stämmer tyvärr inte.

Verkliga fakta kan du hitta i provinsen Alberta i Kanada: Där tog man bort monopolet och konsumtionen förblev konstant men i provinsen Quebec, där man behöll monopolet, steg konsumtionen. Det är fakta och inte ”spånande” från Systembolagets konsulter.

Monopolet eller inte är en fråga om att balansera marknadsekonomiska synpunkter och demokrati och frihet, mot negativa hälsoeffekter. Det gäller att hitta rimligt och samhälleligt effektiv en balanspunkt. Och monopolet verkar vara en misslyckad balanspunkt.

Vill du verkligen minimera alkoholskadorna, utan hänsyn till andra synpunkter så borde du argumentera för att man helt och hållet förbjöd försäljning av alkohol. Varför inte?

Jämför med t.ex. trafiken: vill du minska olyckorna på vägarna så kan du argumentera för att vi borde införa en max-hastighet på 50 km/h på alla vägar. Det skulle få en dramatiskt positiv effekt på trafikdödligheten.
-P

Per and Britt, BKWine sa...

Apropå Holland: där har konsumtionen sjunkit med 5 % på tio år. I Sverige har konsumtionen ökat med 15 %. Enligt OECD.

Anonym sa...

Aptopå Holland så ligger alkoholdebuten på 12 år tack vare den låga gränsen och att alkohol säljs i vanliga affärer

Enligt WHO så är åldersgräns, höga priser samt Monopol några av de bästa sättet att minska alkoholkonsumtionen .

Det enda alkoohlmarknaden bygger på är att sälja denna drog som förstör för så många personer inte bara de som konsumerar utan också för de som är nära personen

jag vill se publicerad fakta som säger att monopol ökar alkoholkonsumtionen och håller sämre ålderskontroll än vad en liberal marknad gör

Restriktioner minskar alkoholkonsumtionen men ni undviker den fakta om att om det finns billigare alternativ så åker man och handlar där.

I Finland så minskade de restriktionerna genom att sänka alkoholskatten lite. största dödsorsaken i Finland blev efter några månader alkoholrelaterade dödsfall.

Finland är ett bra exempel på om man tar bort lite restriktioner så ökar konsumtionen

PS: Ni borde göra något åt bloggen . hemskaste webbdesignen jag någonsin sett

Niklas sa...

Per och Britt:

Varför har ni tagit bort min kommentar och klistrat in den i en av era kommentarer? Det känns inte så seriöst.

I övrigt så blandar ni ju äpplen och päron på ett oseriöst och ovetenskapligt sett.

Det finns många saker som påverkar alkoholkonsumtionen. Alkoholpolitiken är bara en av dessa. Andra saker är alkoholkultur, jämställdhet, levnadsstandard, osv. Att bara säga att det dricks mer idag än på 30-talet säger oss ingenting.

Om man vill veta om monopol är effektivt eller inte måste man försöka renodla vilken betydelse monopolet har för konsumtionsutvecklingen. Detta har gjorts av väldigt många alkoholforskare och i en rapport om effektiv alkoholpolitik så sammanfattar Världshälsoorganisationen denna forskning och gör en lista över vilka alkoholpolitiska åtgärder som är mest effektiva.

På topp tre kommer tillgänglighetsbegränsning, åldersgränser och pris. Systembolaget är ett sätt att begränsa tillgängheten och samtidigt en garant för att åldersgränserna upprätthålls.

Om vi ser på alkoholkonsumtionen i Sverige så har den mycket riktigt ökat, men detta har också framför allt skett i perioder då alkoholpolitiken har liberaliserats. Ni jämför med andra länder i Europa där konsumtionen har minskat under 1900-talet, men vad ni inte säger är att dessa länder också infört en mer restriktiv alkoholpolitik under den period som konsumtionen har minskat. Många europeiska länder har infört högre åldersgränser, reklambegränsningar, vissa tillgänglighetsbegränsningar, högre alkoholskatter och lägre promillegränser i trafiken.

En stor anledning till minskad alkoholkonsumtion i dessa länder är alltså en restriktiv alkoholpolitik!

Era egna exempel visar således att restriktiv politik minskar konsumtionen. I de länder där politiken blivit mer liberal (ex. Sverige) har konsumtionen ökat och i de länder där politiken blivit mer restriktiv (ex. Frankrike) har konsumtionen minskat. Sen spelar så klart som jag var inne på många andra faktorer in på konsumtionen. Men visst är det tydligt att politiken har betydelse?

Sen tycker jag det är larv att ni säger att forskarna har "spånat". Det är ju en vedertagen vetenskaplig metod att med hjälp av tillgänglig kunskap och forskning uppskatta vad vissa förändringar av t.ex. politiken skulle innebära. Sen får man vara klar över att såna uppskattningar alltid har en relativt stor felmarginal, men det är något annat än att som ni bara avfärda forskningen för att man inte gillar resultatet.

Per and Britt, BKWine sa...

Niklas,

”Varför har ni tagit bort min kommentar och klistrat in den i en av era kommentarer? Det känns inte så seriöst.”

Vi har inte tagit bort din kommentar.

När vi skulle skriva en kommentar till det du hade skrivit så fanns din kommentar inte längre kvar. Vi hade inte tagit bort den, alltså måste du själv ha tagit bort den. (Eller måhända har den tagits bort av "Blogger" själv?) Dock hade vi din text kvar i ett email och eftersom vi tyckte det var en kommentar värd att bemöta så la vi in den i vår egen kommentar trots att du av allt att döma själv tagit bort kommentaren.

Med andra ord, du misstar dig om du tror att vi tagit bort din kommentar. Av vad vi kan se har du tagit bort den själv. Varför vet vi inte.

De övriga punkterna har vi diskuterat i flera inlägg här på monopolbloggen.

Den logiska konsekvensen av ditt resonemang är ju att totalförbjuda alkoholen. Varför argumenterar inte ni i IOGT-NTO för det? Eller gör ni det? Det vore väl det enda raka?

(Apropå IOGT-NTO: "Mellanöl i livsmedelsbutiker = formel för fylleri"? (IOGT mfl spekulerar))

Niklas sa...

Per och Britt:

Jag tolkade er som att ni hade tagit bort kommentaren, men jag ber om ursäkt för det. Nu kan jag dessutom själv se min kommentar igen, vilket jag inte kunde innan. Uppenbarligen är det blogger som krånglar på något sätt.

Jag har själv inte tagit bort kommentaren och har heller ingen möjlighet att göra det. Det kan man bara göra om man har skrivit kommentaren från ett google-konto, vilket jag inte har gjort. Då står det dessutom att den som skrev kommentaren har tagit bort den.

Nog om det och åter till sakfrågan.
Jag tycker det är tråkigt att ni inte bemöter mina argument mer, men å andra sidan kanske det säger något i sig.

Jag vill inte ha ett totalförbud av alkohol eftersom jag tror att det är omöjligt att upprätthålla i ett demokratiskt samhälle. Det skulle helt enkelt inte vara effektivt eftersom alkoholen är en så utbredd drog och om vi skulle få det effektivt skulle vi vara tvungna att införa ett orimligt kontrollsystem.

Däremot vill jag ha kvar tydliga och välfungerande kontrollfunktioner, som t.ex. Systembolaget. Systembolaget är ett effektivt sätt att kontrollera åldersgränser och begränsa tillgängligheten, samtidigt som alla faktiskt kan köpa obegränsat med alkohol om de vill.

Per and Britt, BKWine sa...

Bra, då var det problemet avklarat.

Du tycks insinuera att vi inte bemöter dina argument och att vi därför gett upp och håller med dig. (”men å andra sidan kanske det säger något i sig”)

Inget kunde vara mer fel.

Vi har i diverse andra inlägg här på bloggen givit både argument och statistik som stödjer vår ståndpunkt. Det är inte rimligt att upprepa detta här.

Tvärt om är det du som inte kommer med något konkret, utan bara med svepande gissningar.

Du anklagar oss (i din tidigare kommentar) att vara ”oseriösa och ovetenskapliga”. Jag har svårt att se hur du kan hävda det i perspektiv av dina egna argument. Kom med fakta, inte bara löst prat.

”Om man vill veta om monopol är effektivt eller inte måste man försöka renodla vilken betydelse monopolet har för konsumtionsutvecklingen. Detta har gjorts av väldigt många alkoholforskare” Jo det är ju bra, men kom då med konkreta exempel och referenser. Inte bara löst prat.

Din syn på monopolet verkar vara att trots att alkoholkonsumtionen stigit i Sverige (något som du lättvindigt hänför till en liberalare politik) så är monopolet, så som det sköts i Sverige, ett effektivt verktyg. Med andra ord ”visserligen ökar konsumtionen med monopolet men tänk sa mycket värre det skulle ha varit utan det”. Ja det kan du ju tro, men vad finns det för fakta som underbygger det?

Monopolet, så som det sköts idag, är snarare en hemsko på alkoholpolitiken.

“Sen tycker jag det är larv att ni säger att forskarna har ’spånat’.” Jaså, vad annat kan man kalla det när en handfull ”vise män” sätter sig ner och gissar, vilket är vad de gjort. Att kalla det för ”forskning” och ”vetenskapligt”, som Systembolaget gör, kan man ju tvärt om ifrågasätta om det inte är på gränsen till bedrägeri, eller åtminstone en grovt felaktig varudeklaration. När dessutom Systembolaget basunerar ut det i propagandakampanjer som de spenderar miljontals kronor på blir det verkligen ett utmärkt exempel på hur man sprider rökridåer. Det är inte forskning och vetenskap.

Ta istället och titta på vad som hände i verkligheten, inte några teorier och hypoteser, när man avskaffade monopolet i Kanada.

Det är dock bra att du ser monopolet i ett demokratiskt perspektiv. Då borde du till exempel ha sympati för argumentet att Systembolaget inte borde spendera flera miljoner kronor årligen på politiskt kampanjarbete. Att argumentera för eller emot monopolsystemet är en politisk argumentation, som inte ett statligt ägt bolag ska syssla mer. Det är ett demokratiproblem idag med Systembolagets politiska propagandakampanjer som de inverterar miljontals kronor i.

Och då är det ju även så att frågan helt enkelt blir en fråga om balans mellan regler/restriktioner och frihet. Vår syn är att monopolet är misslyckat som verktyg för att hålla nere alkoholproblemen i Sverige och de samhälleliga biverkningarna av det (handelsrestriktioner, bristande sortiment och kundservice osv osv for att inte tala om en ineffektiv alkoholpolitik) är större än nyttan av det. Du däremot verkar drömma dig tillbaks till ett sjuttiotal ( eller sextiotal eller femtiotal) där det var bättre (mer restriktioner, kortare öppethållande, högre åldersgränser, ännu mer erbarmligt sortiment, obefintlig gränshandel...) utan att för den skull kunna visa på några konkreta argument för det.

Kim sa...

Varför ska monopolet bort.

Enligt WHo som är världsledande inom folkhälsa så är monopol ETT av det bästa sätten att hålla nere alkoholkonsumtionen.

Ni säger ju bara att monopolet har misslyckats men det finns ju en massa fler faktorer som väger in varför alkoholkonsumtionen ökar så som lättillgängligheten till Tyskland och Finland. Billigare alternativ. Folk som köper ut till minderåriga,
Kultur. jämställdhet och levnardstandard som Nicklas sa.

Det är en norm i dag att folk ska dricka. Det ni vill göra med att ta bort monopolet är att stärka denna norm.

Ni vill bara gynna försäljningen ut av alkohol vilket är helt fel. Man ska inte gynna försäljningen ut av droger och ni tar bara upp ren bullshit och vänder fakta samt ta bort viktiga faktorer så som bryggerierna gör

Per and Britt, BKWine sa...

Kim,

Monopolet ska bort av två orsaker:
1. Av allt att döma är det inte ett effektivt sätt att begränsa alkoholskadorna.
2. Det är ett frihetsbegränsande och odemokratiskt system som har mer negativa effekter för samhället än positiva.

Man kan motivera ett monopol bara om det finns mycket tungt vägande skäl för det. I alla andra fall är monopol olämpligt. Och motiven för att behålla ett monopol blir bara svagare och svagare. (Kanske är det därför som Systembolaget spenderar mer och mer pengar på propagandakampanjer för att argumentera för sitt eget existensberättigande?)

Du har dock rätt på många sätt och vis. Det handlar om normer, beteendemönster och attityder. Och kultur. Och tyvärr är det så att monopolet (och Systembolaget) aktivt bidrar till att befästa superikulturen i Sverige (jovisst, de har en hel del bra information också!). Om man avskaffade monopolet, och därmed tvingades lägga fokus på alkoholpolitiken på att begränsa alkoholskadorna och ändra normer och beteendemönster, så skulle man ha större framgång. Tror vi.

Säkerligen har ”lättillgänglighet i Tyskland och Finland” bidragit i viss mån till en ökad alkoholkonsumtion. Men med tanke på att konsumtionen stigit stadigt sedan 30-talet, är det knappast ett uttömmande svar. Och under hela den tiden har vi haft monopol, medan ”tysklandseffekten”, om den nu finns, bara existerar sen några få år tillbaks. Skyll inte den ökade alkoholkonsumtionen på EU och Tyskland. Det finns djupare orsaker än så.

Med andra ord, under sjuttio år har vi en stigande trend i alkoholkonsumtionen – se så effektivt det är med monopol!

Kim sa...

Varför ger systembolaget negativa effekter.

Varför ska alkoholmarknaden vara så stor del ut av den ekonomiska marknaden

Ni tar bort massa faktorer och säger att monopolet misslyckats.

Om ni inte visste det så dricker kvinnor mindre än män och den tid som Sverige hade motboken så kunde männen ta kvinnornas del om det var gifta vilket i sin tur ledde till att mer alkohol kunde köpas ut.

Ignorans bland ungdomar har ju också ökat stadigt sen 30-talet samt att den växande alkoholnormen också är en stor bidragande faktor
Barn runt 7 års åldern känner redan idag att samhället förväntar sig att de ska dricka när de kommer upp i "mogen" ålder.

Globalisering är en del men också kultur.
Ni glömmer hela tiden bort kulturen och alkoholnormen.

Förr var en nykterist en hederlig person. Idag en suspekt person som är partyförstörare.

Kim sa...

tror ni. men ni tror. så eran tro är mer sannolik en forskarnas spekulationer eller?

Att bryta normer och beteendemönster kan man göra och låta systembolaget finnas kvar. för systembolaget har INTE VINSTINTRESSE.
De kanske går med vinst men de till skillnad från privata affärer tänker inte på VINSTEn sak är säker, vi kan aldrig vara säkra på någonting. Men det gäller att kunna resonera på ett mer logiskt sätt.

Här är ett försök till att förutse vad som skulle hända om monopolet försvann i sverige: http://fhi.se/PageFiles/3988/R200819_Monopol_o_halsa.pdf... Visa mer
Det kan verka osannolikt, men det är MER än ett antagande eller gissning och mycket mer trovärdigt om FHI står för undersökningen än om t.ex Carlsberg gör det. FHI har folkhälsa i fokus, Carlsberg har "sälja" i fokus.

Bo sa...

Förmodligen tillhör kommentatorerna här den armé av propagandister som sänds ut av IOGT-NTO och liknande intresserorganisationer så fort vuxna och myndiga svenskar hävdar sin rätt att njuta av öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker. Deras förbudsmentalitet vet inga gränser och deras osunda förmynderi skulle få fritt spelrum här om det inte vore för att Per och Britt så skickligt bemöter alla deras halvsanningar. Dessa propagandister borde lära av nykteristen Kerstin Thorvall. Hon förstod att det var kränkande behandling av sina medmänniskor att moralisera över deras levnadsvanor. Hon höll sig för god för det och det borde även de flesta kommentatorer här göra. Tala är silver, men tiga är guld.

Kim sa...

Jag snackar inte om att förbjuda vilket de flesta tror så fort man pratar illa om det. Men varför ska man släppa på reglera och låta konsumtionen öka fortare.

varför har norden som har monopol lägre alkoholkonsumtion och debutålder än de länder som inte har det.

Tycker ni det är rätt att det ska kännas som tvång ut av samhället att man ska dricka som det görs idag?

Tycker ni att det är rätt att eran "lycka" med alkohol är med värd en de 400 000 barn som lever med en eller flera föräldrar som missbrukar alkohol?


Tycker ni att det är rätt att ta bort ett system som håller alkoholdebuten av majoriteten av ungdomar på en nivå som är mer acceptabelt än de liberala affärerna.

Tycker ni det är rätt att ta bort ett system som inte bryr sig om de går i vinst eller förlust? som inte säljer i vinst utan i folkhälsa i syfte till skillnad från privat ägda företag

Per and Britt, BKWine sa...

Kim,

Du har visst tappat ditt frågetecken, antar jag.

Det är lite svårt att följa ditt resonemang ibland. Uppenbarligen behöver man inte vara berusad för att vara osammanhängande.

Tja, det finns många negativa effekter med Systembolaget. Den första är att det är ett odemokratiskt sätt att organisera handeln. Sen finns det andra konsument och handelseffekter: dåligt sortiment, undermålig kundservice, långa köer, mutor osv osv. Över huvud taget ett dåligt sätt att organisera en kommersiell verksamhet.

Det var för övrigt även så att under motbokens tid var kvoten lägre för kvinnor. Visste du det? Ska man tolka dig som att du gärna vill ha motboken tillbaks?

Att ignoransen bland ungdomarna har ökat sedan 30-talet var en nyhet för mig. Vet inte om jag riktigt tror på det.

Du refererar till ”Folkhälsoinstitutet” FHI. Det är ingen hemlighet att FHI knappast kan anses vara en oberoende och opartisk bedömare av de här frågorna. Det är ganska välkänt att deras synpunkter inte är särskilt neutrala. Ungefär lika förtroendeingivande som en anna ’neutral’ bedömare som Carlsberg, som du refererar till. Det är i alla fall vad många bedömare anser. Så att ta deras uttalanden som otvetydig sanning är att töja på trovärdigheten lite väl långt.

varför har norden som har monopol lägre alkoholkonsumtion och debutålder än de länder som inte har det” Det beror väl delvis på vem man jämför med. Vet inte ens om det är sant. Men lika intressant är ju att ”norden [i alla fall Sverige] som har monopol” har haft en stadigt ökande alkoholkonsumtion under sjuttio år. Det tycker inte jag tyder på att det monopol som vi har är effektivt.

Tycker ni det är rätt att det ska kännas som tvång ut av samhället att man ska dricka som det görs idag?” – Nej. Har vi sagt det? Eller försöker du ta till et fånigt debattrick?

Tycker ni att det är rätt att eran ’lycka’ med alkohol är med värd en de 400 000 barn som lever med en eller flera föräldrar som missbrukar alkohol?” – Igen, är det något vi sagt? Om det är 400 000 eller inte kan vi låta vara osagt. Det är nog en mycket dubiös siffra. Vi tycker att alla barn ska få så goda chanser som möjligt att växa upp utan att drabbas av föräldrar, släktingar eller vänner som har alkoholproblem. Tycker inte du det? Har vi någonsin sagt något annat?

Och tyvärr, det monopol och Systembolag vi har idag, med det sätt som de agerar på, verkar bidra till detta problem.

Vi konstaterar också (och jag upprepar mig) att alkoholkonsumtionen har stigit i Sverige under sjuttio års tid. Under hela den tiden har vi haft monopol. Vi är övertygade om att det finns bättre sätta att minska alkoholproblem än ett monopol som under sjuttio år bidragit till ökad konsumtion. Jag skulle hoppas att du skulle tycka att det är viktigare att minska alkoholproblemen, än att som en symbolhandling behålla ett misslyckat monopol.

Tycker ni det är rätt att ta bort ett system som inte bryr sig om de går i vinst eller förlust?” Där har du helt faktamässigt fel. Läs systembolagets årsredovisning.

-P

Kim sa...

Varför är FHI inte neutrala.
Era åsikter och resonemang likadana gärna vara betald från bryggerier.
FHI är mer trovärdiga än vad era resonemang är

Dålig kundservice är bullshit
Dåligt utbud också bullshit. Kanske inte lika stort som en specialbutik MEN Varför ska det alkohol säljas i vinstintresse?

Motboken visste jag om att kvinnor hade mindre men det är ändå en faktor

Det ni menar med att ta bort monopolet är att ge dessa barn en större otrygghet än vad det redan finns idag.

Du kan ju inte säga att monopolet bidra med problemen utan att visa upp fakta som säger att "detta är felet med monopolet"

Ni bara resonera. Jag kan också resoner

jag resonerar att sådana personer som vill ha en friare alkoholmarknad bidrar till den ökade konsumtionen och den ökande otryggheten

Att gå med vinst och att inte ha vinstintresse i huvudet är två olika saker

Att systembolaget går med vinst bra jobbat men staten går aldrig i vinst
Det har inte att göra med om det är OK att tjäna pengar på något hit och dit. Det är frågan om vad konsekvenserna blir när företag värderar pengar mer än människors hälsa.

Man kanske inte testar en medicin lika noggrant om man vet att det säljer ändå? Man riskerar korruption helt enkelt.

Alkoholindustrin bryr sig inte om människors hälsa? De har fokus på att sälja. Och det är tyvärr det som gör dem så (monetärt sett) framgångsrika.... Visa mer

Det är okej att tjäna hutlösa mängder pengar på att sälja något så länge man gör något gott samtidigt, utan att lura människor, med vilje dessutom.

har ni tänkt på att under 70 års tid har även IOGT medlemmar blivit mindre och under 70 års tid har alkoholpolitken blivit mindre restriktiv och under 70 års tid har vi även haft krig krig, deprissioner i finanserna och uder 15 års tid har även globaliseringen ökat

Det är många faktorer som står för ökningen ni bara säger dem aldrig för att ni vill få monopolet att verka dåligt.

Enligt WHO world health organisation så är monopol en rätt väg att gå i alkoholpolitik. har ni något som säger emot WHO


PS: ni borde fixa eran löayout på bloggen hemsk är den

Per and Britt, BKWine sa...

Kim,

Det är en vanlig och ganska allmänt utbredd uppfattning att Folkhälsoinstitutet inte är en neutral och rent informativ verksamhet utan istället en organisation som arbetar mot mer eller mindre klara, ofta egenhändigt uppsatta, politiska mål. Det finns till och med en riksdagsmotion om att avskaffa FHI, med bl.a. motiveringen att dess information ofta är vinklad och partisk: Motion 2009/10:So659 Avveckling av Folkhälsoinstitutet

Det är klart, tycker man att snabb tillgänglighet till billigaste boxvinet och billigaste ölplattan är bra kundservice så fungerar det ju bra i de nya, fina självbetjäningsbutikerna.


Eller att man ger mängdrabatt till dem som köper större kvantiteter (det är upp till 40% billigare att köpa samma vin i bag-in-box 3-litersförpackning än i vanlig 75 cl flaska. Gissa om folk köper 75 cl eller tre liter!).

Eller att man lär folk att det enda som är viktigt är priset, genom att systematisk sortera alla viner i prisordning. Ett utmärkt sätt att ge budskapet till kunden att det som är viktigast att titta på är priset. Det gör det ju lätt för kunden att hitta billigast snabbast, och det kan man ju tycka är bra service.

Dåligt utbud är en sanning som är lätt att verifiera. Jämför med utbudet på vilken annan jämförbar marknad som helst, där det inte är monopol. Då framstår utbudet i Sverige (på Systembolaget) som erbarmligt! Bland annat här kan du hitta lite fakta om det dåliga sortimentet.

Din parallell med läkemedelsbranschen måste ju innebära att du helst av allt skulle se att det var monopol på läkemedelstillverkning också. Intressant. Ytterligare en sak vi inte håller med om.(Och varför inte på mat också? Så kunde vi ju begränsa tillgängligheten till all fet mat och allt lösgodis och annat sött som leder till enorma hälsoproblem.)

Det är ju också intressant att du tar upp korruption som en av riskerna med att avskaffa monopolet. Kommer du ihåg den s.k. muthärvan? Skapad av att vi har ett monopol i Sverige. Den allra bästa grogrunden för korruption och mutor är organisationer helt befriade från konkurrens. (Och det ironiska var dessutom att det var fotfolket i Systembolaget som sattes åt. De ytterst ansvariga, de som satt i ledningen, de tog inget ansvar för det inträffade alls. Kanske för att de i mångt och mycket var politiskt tillsatta?)

Vår bloggdesign är medvetet ”tråkig”. Det är ett tråkigt ämne så det passar ju bra. Dessutom vill vi poängtera att det är texten som är det viktiga. Informationen, fakta och synpunkter i texten. Vi tycker det är bättre att skriva sammanhängande och begripliga meningar och klart formulera våra åsikter och vad vi bygger dem på. Bättre med en välformulerad text än tjusig design. Kanske något du borde pröva också?

-P

Kim sa...

Se nu sitter ni och ändra i de ord jag skrev

Det är frågan om vad konsekvenserna blir när företag värderar pengar mer än människors hälsa.

Man kanske inte testar en medicin lika noggrant om man vet att det säljer ändå? Man riskerar korruption helt enkelt.

Det jag menar är att ha en privat försäljning inte kanske är den bästa då det löper större risk att de privata tar in medicin som inte är riktigt testat och säljer den liktförbannat för att den är billigare att införskaffa.
Sluta förvränga orden tack

många är dömda idag och de som sitter fått sitt straff har fått det och de som dömds oskyldiga är oskyldiga. Går inte att göra något åt.

En tjusig design föresten väcker mer intresse och lockar m,era. än design som ni har får bare denna blogg att verka oseriös och gjord ut av ett par tonåringar.
När det kommer till att få fram flera som vill läsa handlar allt om innehåll OCH design. tro mig jag stiderar detta ämne med design.

Kim sa...

Glömde. Det är ingen fakta det ni skrev på eran blogg. Det är en definition sak och kan diskuteras rejält.

Likadant med vilekn serie som är bättre

Star trek eller star Wars så kan man även tycka att utbudet är bra eller dåligt